Od "Feldmarschall Blüchershächte"

tedd55 wt., 06/21/2016 - 21:31

zobaczDawno temu, bo pod koniec XIX wieku, kiedy powiat rybnicki, jak i cały Śląsk leżał jeszcze w granicach Niemiec na styku Boguszowic, Chwałowic i Jankowic natrafiono na duże złoże węgla kamiennego. Zainteresował się nim jeden z najbogatszych Niemców, właściciel kilku kopalń i hut książę Guido Henckel von Donnersmarck.

Oddziały Robót Przygotowawczych

tedd55 pon., 06/20/2016 - 19:22

Do dnia dzisiejszego oddziały robót przygotowawczych na "Jankowicach" 11-krotnie osiągały postępy miesięczne w granicach 400 mb oraz jeden raz osiągnięto 505 mb, co do dnia dzisiejszego stanowi jeden z niewielu wyników przekraczających barierę 500 mb w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.

Teatrzyk Pod Kuflem - 1985

tedd55 czw., 01/28/2016 - 21:59

zobaczTeatrzyk Pod Kuflem przy naszej kopalni powstał w 1985 roku z inicjatywy dyrektora Huberta Kasperka. Jak wspomina po latach Jerzy Schinohl, założyciel tej grupy kabaretowej, dyrektor kopalni powiedział: "Trzeba coś wymyślić, żeby odsunąć ludzi od picia i dać im w zamian jakąś godziwą rozrywkę". W tym celu przebudowano salę w NOT, utworzono zespół muzyczny, którego podstawą był istniejący już zespół "Ametyst", grający na zabawach oddziałowych oraz zespół teatralny, złożony głównie z pracowników kopalni Jankowice.               Zobacz historię teatrzyku.

Stare lampy górnicze p. Andrzeja

tedd55 wt., 01/05/2016 - 10:45

Pan Andrzej, emerytowany górnik naszej kopalni dla własnej przyjemności zbiera stare lampy górnicze. Chociaż zajmuje się tym hobby zaledwie kilka lat, to w swoich zbiorach zgromadził już ponad sto eksponatów - jak twierdzi każdy jest inny. Głównie zbiera lampy karbidowe, benzynki, olejowe, akumulatorowe starych typów oraz kaganki łojowe, olejowe i lampki tzw. olejki.

Strony