"Feldmarschall-Blücher Schächte"

tedd55 wt., 06/21/2016 - 21:31

zobaczDawno temu, bo pod koniec XIX wieku, kiedy powiat rybnicki, jak i cały Śląsk leżał jeszcze w granicach Niemiec, na styku Boguszowic, Chwałowic i Jankowic natrafiono na duże złoże węgla kamiennego. Zainteresował się nim jeden z najbogatszych Niemców, właściciel kilku kopalń i hut książę Guido Henckel von Donnersmarck.

Zakład Przeróbki Mechanicznej

W ciągu 100 letniej eksploatacji (1916-2016) węgla kamiennego, nasza kopalnia do maja br. wydobyła z dołu ponad 284 mln ton urobku brutto. Całe to wydobycie musiało przejść przez ręce pracowników (i to dosłownie, np. na taśmach przebierczych sortowni), jak i maszyny oraz urządzenia Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Z tej sumy wydobycia, udział skały płonnej w urobku wyniósł 80 mln ton. Oprócz skały z urobku, musiano usunąć złom, elementy obudowy, części maszyn i urządzeń urabiających oraz transportowych. Praca na zakładzie przeróbczym, wbrew pozorom nie jest lekka i często bywa niedoceniana.

Oddziały Robót Przygotowawczych

tedd55 ndz., 06/19/2016 - 19:22

Do dnia dzisiejszego oddziały robót przygotowawczych na "Jankowicach" 11-krotnie osiągały postępy miesięczne w granicach 400 mb oraz jeden raz osiągnięto 505 mb, co do dnia dzisiejszego stanowi jeden z niewielu wyników przekraczających barierę 500 mb w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.

Teatrzyk Pod Kuflem - 1985

tedd55 czw., 01/28/2016 - 21:59

zobaczTeatrzyk Pod Kuflem przy naszej kopalni powstał w 1985 roku z inicjatywy dyrektora Huberta Kasperka. Jak wspomina po latach Jerzy Schinohl, założyciel tej grupy kabaretowej, dyrektor kopalni powiedział: "Trzeba coś wymyślić, żeby odsunąć ludzi od picia i dać im w zamian jakąś godziwą rozrywkę". W tym celu przebudowano salę w NOT, utworzono zespół muzyczny, którego podstawą był istniejący już zespół "Ametyst", grający na zabawach oddziałowych oraz zespół teatralny, złożony głównie z pracowników kopalni Jankowice.               Zobacz historię teatrzyku.

Strony