Postęp robót likwidacyjnych - stan na wrzesień 2007