REGEZ Spółka z o.o.

REGEZ była spółką pracowniczą, powstałą w 1993 roku w wyniku przekształceń własnościowych dokonanych w strukturze KWK „Jankowice”. Udziałowcami spółki zostali byli pracownicy kopalni, a profil jej funkcjonowania obejmował szeroki zakres usług oraz działalność produkcyjną. Zatrudniając w pierwszym okresie swego istnienia 22 pracowników, rozpoczęła od wykonywanego dla kopalni „Jankowice” załadunku drewna.
Następnym krokiem w kierunku poszerzenia działalności było uruchomienie warsztatu regeneracji urządzeń górniczych, realizującego zamówienia głównie KWK „Jankowice”, a także innych kopalń. W niedługim czasie spółka REGEZ przejęła w stu procentach zaopatrywanie kopalni w drewno, zaś stały i systematyczny rozwój umożliwił wykupienie od KWK „Jankowice” środków trwałych i wydzierżawienie ok. 40000 m? terenu w rejonie szybu IV.
W 1994 roku, liczba zatrudnionych wzrosła do 100 pracowników, co było spowodowane sukcesywnie wzbogacanym asortymentem usług i rozpoczęciem działalności produkcyjnej. Kolejną ofertą firmy znalazła się regeneracja całego szeregu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka REGEZ remontowała m.in.: krążniki do przenośników taśmowych wszystkich typów, rolki odciskowe, zgrzebła i obejmy, przekładnie SKAT i PRP, rynny do przenośników zgrzebłowych, bębny napędowe GWAREK, PTG i PTGM, kołowroty EKO 30 i EKO 15 oraz tabor wąskotorowy.
W zakresie dostaw drewna, spółka dysponowała czterohektarowym wyposażonym w niezbędne urządzenia placem składowym z bocznicą kolejową („REGEZ” posiadała autoklaw do impregnacji drewna). Równocześnie prowadziła gospodarkę złomem dla KWK „Jankowice”, na którą składały się: rozładunek, segregacja i wysyłka złomu do hut.
Działalność produkcyjna firmy, to była przede wszystkim produkcja stojaków SV 25 i 29 oraz stropnic V z materiału własnego lub powierzonego.
Istnienie Rybnickiej Spółki Węglowej z siedzibą przy KWK "Jankowice", która zapewniała wyłączność na niektóre prace, odbywające się na kopalniach "Chwałowice" i "Jankowice", powodowała iż spółka w tamtym czasie nie miała kłopotów ze zbytem swoich wyrobów.
Sytuacja spółki REGEZ zmieniła się diametralnie, gdy w 2003 roku zlikwidowano RSW S.A., a kopalnie rybnickie wcielono do nowo powstałej Kompanii Węglowej. Kompania odeszła od preferencyjnych zleceń dla firm, które wyłoniły się z kopalń, wprowadzając przetargi na usługi i towary. REGEZ Sp. z o.o. nie była na to przygotowana, wpadała w długi i stawała się niewypłacalna. W kwietniu 2005 r. ogłosiła upadłość.

Źródło:
Trybuna Śląska nr 261 dnia 09.11.1995 - Kalejdoskop firm
Protokół Nr XLIII/05 z sesji Rady Gminy Świerklany z dnia 21.12.2005
Dziennik Zachodni Nr 101 dnia 02.05.2005 - obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poniżej galeria działalności spółki "REGEZ", złożona ze zdjęć z lat 2003-2004, dostarczonych mi przez Pana Jerzego Kolera, za co bardzo dziękuję! Pan Jerzy od 1990 r. pracował na szybie IV jako sztygar zmianowy, a potem, w latach 1993-2003 w spółce "Regez".
----------------------------------------------------------
Opracował: Tadeusz_Gacek - styczeń 2019