Święte Barbary na grubie "Jankowice"

zobaczzobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobacz

 

 

Obraz przedstawiający Świętą Barbarę wśród górników w podziemiach kopalni. Namalowany farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 1,60 m x 1,20 m. Jego autorem jest były pracownik oddziału szybowego Henryk Benisz, malarz - amator. Obraz został uroczyście poświęcony podczas mszy świętej na cechowni kopalni, którą odprawił proboszcz parafii Boguszowice ks. prałat Edward Tobola w asyście księży okolicznych parafii. Tego dnia - 12.10.1980 roku poświęcono również obraz wiszący na cechowni oraz sztandar "Solidarności".
W latach 1980-2005 obraz wisiał na środkowym pomoście nadszybia # VI. Obecnie znajduje się na podszybiu #8 poziom 400 m.

zobaczzobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5) - Figura i obraz św. Barbary w sali zbornej (cechowni). Obraz to reprodukcja znanego wizerunku patronki górników - foto. Sebastian Michalski -2016)

zobaczzobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7) - 4 grudnia 1991 roku – Podczas uroczystego poświęcenia nowego szybu 8, poświęcono również obraz św. Barbary, który obecnie znajduje się na nadszybiu. Poświęcenia dokonał ordynariusz diecezji katowickiej, ks. biskup Damian Zimoń - fot. ze zbiorów kopalni.

 

zobaczzobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) - Obraz św. Barbary na nadszybiu # 8.  7) - Obraz św. Barbary na podszybiu # 8 poziom 400 m. - foto. Sebastian Michalski -2016)

 

zobaczzobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) - Obraz św. Barbary na podszybiu # 8 poziom 565 m.  9) - Obraz św. Barbary na podszybiu # 8 poziom 700 m. - foto. Sebastian Michalski -2016)

 

zobaczzobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) - Prawdopodobnie to najstarszy obraz św. Barbary na naszej grubie. Pochodzi z 1945 roku. Jego wymiary 80x90 cm.,namalowany na zwykłym papierze, kolorowymi kredkami, w rogu inicjały J.S. 1945. Autorem obrazu był jeniec rosyjski, jeden z wielu, którzy dla Niemców pracowali niewolniczo na naszej kopalni, wtedy "Blücher Schächte". Jeniec swój obraz podarował na pamiątkę ówczesnemu kierownikowi robót górniczych Franciszkowi Tomanowi. Obraz znajdował się w jego biurze do czasu walki władzy z kultem religijnym w instytucjach państwowych, po czym przeniesiono go do stacji górniczej, gdzie wisi do teraz.  11) - Sztandar KSRG z patronką górników św. Barbarą - fot. tedd55 - 2016

Opracowano na podstawie Kroniki Kopalnianej - tedd55 - grudzień 2016