Fotografie załóg z czerwca 2016

Galeria zdjęć dyrekcji, kierownictwa i załóg różnych oddziałów na kopalni "Jankowice", wykonanych przez p. Radosława Maleszewskiego w czerwcu 2016 roku.

1. Dyrekcja i kierownictwo KWK Jankowice - 2016
2. Dział BHP KWK Jankowice
3. Kierownictwo Działu Elektrycznego KWK Jankowice - 2016
4. Załoga KWK Jankowice - 2016
5. Załoga KWK Jankowice - 2016
6. Załoga KWK Jankowice - 2016
7. Załoga KWK Jankowice - 2016
8. Załoga KWK Jankowice - 2016
9. Załoga KWK Jankowice - 2016
10. Załoga KWK Jankowice - 2016
11. Załoga KWK Jankowice - 2016
12. Załoga KWK Jankowice - 2016
13. Załoga KWK Jankowice - 2016
14. Załoga KWK Jankowice - 2016
15. Załoga KWK Jankowice - 2016
16. Załoga KWK Jankowice - 2016
17. Załoga KWK Jankowice - 2016
18. Załoga KWK Jankowice - 2016
19. Załoga KWK Jankowice - 2016
20. Załoga KWK Jankowice - 2016
21. Załoga KWK Jankowice - 2016
22. Dział strzelniczy KWK Jankowice - 2016
23. Brygada szybowa KWK Jankowice - 2016
24. Brygada szybowa KWK Jankowice - 2016
25. Brygada szybowa KWK Jankowice - 2016
26. Załoga ZPMW KWK Jankowice - 2016
27. Załoga ZPMW KWK Jankowice - 2016
28. Załoga ZPMW KWK Jankowice - 2016
29. Stacja ratownicza KWK Jankowice - 2016
30. Oddział straży pożarnej KWK Jankowice - 2016
31. Załoga KWK Jankowice - 2016
32. Załoga KWK Jankowice - 2015
33. Załoga KWK Jankowice - 2013
34. Załoga KWK Jankowice - 2008
35. Załoga KWK Jankowice - 2008