Oddziały Robót Przygotowawczych

KRONIKA XXI WIEKU

 

 

 

 

 

Dyrektorzy KWK "Jankowice"

Grzonka Andrzej - 26.02.1998  ÷  31.12.2000
Korus Henryk - 01.01.2001  ÷  06.07.2003
Zasadni Wojciech - 07.07.2003  ÷  2007
Wardas Aleksander - 2007  ÷ 11.2010
Mazurek Czesław - 11.2010  ÷  27.12.2011
Konsek Stanisław - 28.12.2011  ÷  30.06.2016
Mazurek Czesław - 01.07.2016   ÷  nadal

Kierownicy Działu Górniczego
Główny Inżynier

Biela Czesław - 01.01.2001  ÷  31.08.2001
Pikus Zbigniew - 01.09.2001  ÷  11.08.2002
Lampert Gerard - 12.08.2002  ÷  31.08.2003
Grudzień Krzysztof - 01.09.2003  ÷  06.03.2008
Mazurek Czesław - 07.03.2008  ÷  03.11.2010
Buch Leszek - 04.11.2010  ÷  27.08.2012
Ryszka Andrzej - 01.09.2012  ÷  nadal

Kierownicy Robót Górniczych ds. Robót Przygotowawczych

Pikus Zbigniew - do 31.08.2001
Grudzień Krzysztof - 01.09.2001  ÷  20.01.2002
Karwot Janusz - 21.01.2002  ÷  20.10.2002
Pikus Zbigniew - 21.10.2002  ÷  31.08.2003
Mazurek Czesław - 01.09.2003  ÷  05.03.2008
Tannenberg Mirosław - 06.03.2008  ÷  nadal

Nadsztygarzy GRP

Czechowicz Jerzy - do 2001
Zięba Stanisław - do 2002
Sikora Maciej - 01.01.1997  ÷  31.12.2004
Tannenberg Mirosław - 01.11.1998  ÷  05.03.2008
Porębski Ryszard - 01.04.2001  ÷  28.02.2007
Maruszczyk Marek - 2002  ÷  2008
Mazurek Czesław - 01.01.1998  ÷  31.08.2003
Buchalik Eugeniusz - 19.09.2003  ÷ 30.04.2005
Stajer Marcin - 17.03.2008  ÷  30.04.2012
Dajka Andrzej - 01.01.2007  ÷  31.07.2014
Piksa Adam - 01.07.2002 ÷ 31.10.2014
Juzek Tymoteusz - 21.02.2008  ÷  nadal
Kowol Krystian - 01.12.2008 ÷  nadal
Ciepły Kazimierz - 01.08.2014  ÷  nadal
Urbański Jarosław - 01.08.2015  ÷  nadal

Sztygarzy Oddziałowi GRP-14 (1)

Bizoń Jan - do 31.12.2004
Stajer Marcin - 01.01.2005  ÷  16.03.2008
Ciepły Kazimierz - 17.03.2008  ÷  30.11.2008
Kucharski Grzegorz - 01.12.2008  ÷  20.09.2009
Lyczko Adam - 21.09.2009  ÷  31.10.2012
Salamon Leszek - 01.11.2012  ÷  nadal

Sztygarzy Oddziałowi GRP-15 (2)

Porębski Ryszard - do 31.03.2001
Piksa Adam - 01.04.2001  ÷  30.06.2002
Kowol Krystian - 01.07.2002  ÷  30.11.2008
Ciepły Kazimierz - 01.12.2008  ÷  31.07.2014
Urbański Jarosław - 01.08.2014  ÷  31.07.2015
Palarz Piotr - 01.08.2015  ÷   nadal

Sztygarzy Oddziałowi GRP-22 (5)

Dajka Andrzej - 01.12.1996  ÷  31.12.2006

 

Sztygarzy Oddziałowi GRP-22 (3)

Fojcik Bogusław - 01.01.2007  ÷  29.02.2012
Szydlik Tadeusz - 01.03.2012  ÷  31.07.2014

Sztygarzy Oddziałowi GRP-21 (4)

Skupień Jacek - do 30.06.2001
Goik Piotr  (p.o.) - 01.07.2001  ÷  31.12.2001
Karwot Adam - 01.01.2002  ÷  27.08.2013  
Chrobok Grzegorz - 01.09.2013  ÷  nadal

Sztygarzy Oddziałowi GRP-19 (3)

Węgrzyk Michał - do 01.07.2006

 
Sztygarzy Oddziałowi GRP-20 (5)

Parma Adam - 01.02.2012  ÷  nadal

 
Sztygarzy Oddziałowi GRP-23 (6)

Pikulski Henryk - do 30.12.2007

Numeracja oddziałów wg starego nazewnictwa dwucyfrowego z Planu Ruchu.
Obecnie obowiązuje jednocyfrowe nazewnictwo
.

Ciekawostki

  • Pod koniec roku 2000, po zakończeniu drążenia chodnika odstawczego w pokł. 507, z uwagi na zużycie zezłomowany został ostatni kombajn typu AM-75. W międzyczasie do drążenia wyrobisk korytarzowych wykorzystywane były kombajny chodnikowe typu R-130, KR-150z i AM-50, jednak kopalnia na dzień dzisiejszy używa wyłącznie tych ostatnich.
  • W październiku 2001 oddział GRP-4 pod kierownictwem p.o. sztygara oddziałowego Piotra Goika wykonał 251 mb chodnika nadścianowego Z-2 w pokł. 413/1 w obudowie kotwowej, co do dnia dzisiejszego stanowi prawdopodobnie największy miesięczny wykon w górnictwie węgla kamiennego przy zastosowaniu obudowy kotwowej. Przodowymi ówczesnych załóg byli: Buchalik Eugeniusz, Rączka Tadeusz, Rduch Michał i Stelmaszyk Marek. Obudowa kotwowa z powodzeniem stosowana była również mi.in w chodniku nadścianowym Z-1 w pokł. 413/1.
  • W latach 2004-2005 prowadzone było drążenie przekopu zachodniego II poz. 700 m. Cała rozcinka poziomu 700 m prowadzona do dnia dzisiejszego ma, z punktu widzenia perspektywy żywotności kopalni, ogromne znaczenie dla udostępnienia pokładów zalegających na coraz większej głębokości. Urabianie przodka prowadzone było przy pomocy materiałów wybuchowych, a do ładowania odstrzelonego urobku wykorzystywana była spągoładowarka. W miesiącu lipcu 2004 wydrążono 40 mb przekopu a w czerwcu 2005 r. 50 mb objazdu szybu 8 poz. 700 m, co przy trudnych warunkach górniczo-geologicznych (duże zawodnienie wyrobiska) oraz sposobu urabiania calizny stanowiło nie lada wyczyn. Przodowymi brygad, którzy przyczynili się tego sukcesu byli: Przybyszewski Zenon, Adamczyk Paweł, Rączka Tadeusz i Rduch Michał. Oddział GRP-6 (23), który w późniejszym czasie został zlikwidowany, prowadził wówczas Pikulski Stanisław. Wyrobisko zostało przejęte w 2005 r. przez oddział GRP-5 (22) pod kierownictwem Andrzeja Dajki, a załogi przodkowe zostały przeniesione z oddziału GRP-6.
  • Andrzej Dajka, aktualnie nadsztygar górniczy ds. robót przygotowawczy, w latach 1996-2006 pełnił funkcję sztygara oddziałowego GRP-22 (5) i dzięki swojemu doświadczeniu oraz bardzo dobrej organizacji robót zasłynął z osiąganych postępów miesięcznych. Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2000 w przeciągu 5 miesięcy (od marca do lipca) załogi pod Jego kierownictwem podczas drążenia chodnika Z-4 w pokł. 413/1 osiągały postępy powyżej 300 m! Identyczny wynik osiągał w roku 2013 sztygar oddziałowy GRP-5 Parma Adam, pod wodzą którego załogi w okresie od stycznia do maja wykonywały min. 300 m podczas drążenia chodnika Z-9 w pokł. 408/1. Warto nadmienić, że tylko od roku 2000 do końca pełnienia funkcji sztygara oddziałowego (grudzień 2006) Andrzej Dajka aż 27-krotnie osiągał wyniki powyżej 300 m w danym miesiącu!
  • Z początkiem roku 2007 zaczęto używać do transportu materiałów kolejek spalinowych podwieszanych. To bezpieczniejsze i wymagające mniejszej liczby pracowników rozwiązanie z biegiem czasu zaczęło „wypierać” transport linowy. Pierwszym wyrobiskiem do którego transport materiałów prowadzony był przy tego typu kolejce, był drążony przez oddział GRP-4 chodnik Z-3 w pokł. 415/2. Z biegiem czasu system ten był ciągle rozbudowywany i na chwilę obecną stanowi jeden z głównych sposobów wykonywania transportu materiałów. Obecnie sieć ma już około 30 kilometrów i opiera się na 13 kolejkach.
  • Obecnie na KWK „Jankowice” funkcjonują 22 załogi przodkowe, zatrudniające ok. 370 pracowników fizycznych oraz 42 osoby dozoru nadzorujące prace związane z robotami przygotowawczymi. Z początkiem roku 2000 kopalnia zatrudniała ok. 5,2 tysiąca osób czyli o prawie 2 tysiące więcej niż teraz. Wynika to z ogólnych tendencji w górnictwie, gdzie restrukturyzacja wymusza poprawę wydajności, a więc między innymi zmniejszenie zatrudnienia.
  • Do dnia dzisiejszego 11-krotnie osiągano postępy miesięczne w granicach 400 mb oraz jeden raz osiągnięto 505 mb co do dnia dzisiejszego stanowi jeden z niewielu wyników przekraczających barierę 500 mb w górnictwie węgla kamiennego w Polsce !!!

zobacz

Z powyższego wynika, że załogi GRP-2 pod kierownictwem sztygara oddziałowego inż. Kazimierz Ciepłego trzykrotnie osiągnęły podczas drążenia chodnika wentylacyjnego Z-8 w pokł. 408/1 postępy miesięczne równe lub powyżej 400 m.

Najlepsi z najlepszych - GRP-2 - czerwiec 2008

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Imponujący wyczyn - listopad 2008

zobaczzobaczzobacz

Załoga z charakterem - GRP-2   czerwiec 2011

zobaczzobaczzobacz

Najlepsi z najlepszych z "Jankowic" - 2013                  Najlepsi z najlepszych - nowa generacja - 2015

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Postępy miesięczne oddziałów GRP powyżej 300 m

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

Powyższy materiał oraz obietnicę ich częstych aktualizacji, otrzymałem od kierownictwa oddziałów GRP.

tedd55 - maj 2016

POWRÓT DO GÓRY