Oddziały Robót Przygotowawczych

tedd55 ndz., 19/06/2016 - 19:22

KRONIKA XXI WIEKU

Dyrektorzy KWK „Jankowice”

Grzonka Andrzej - 26.02.1998  ÷  31.12.2000
Korus Henryk - 01.01.2001  ÷  06.07.2003
Zasadni Wojciech - 07.07.2003  ÷  2007
Wardas Aleksander - 2007  ÷ 11.2010
Mazurek Czesław - 11.2010  ÷  27.12.2011
Konsek Stanisław - 28.12.2011  ÷  30.06.2016
Mazurek Czesław - 01.07.2016   ÷  nadal

Kierownicy Działu Górniczego
Główny Inżynier

Biela Czesław - 01.01.2001  ÷  31.08.2001
Pikus Zbigniew - 01.09.2001  ÷  11.08.2002
Lampert Gerard - 12.08.2002  ÷  31.08.2003
Grudzień Krzysztof - 01.09.2003  ÷  06.03.2008
Mazurek Czesław - 07.03.2008  ÷  03.11.2010
Buch Leszek - 04.11.2010  ÷  27.08.2012
Ryszka Andrzej - 01.09.2012  ÷  nadal

Kierownicy Robót Górniczych ds. Robót Przygotowawczych

Pikus Zbigniew - do 31.08.2001
Grudzień Krzysztof - 01.09.2001  ÷  20.01.2002
Karwot Janusz - 21.01.2002  ÷  20.10.2002
Pikus Zbigniew - 21.10.2002  ÷  31.08.2003
Mazurek Czesław - 01.09.2003  ÷  05.03.2008
Tannenberg Mirosław - 06.03.2008  ÷  nadal

Nadsztygarzy GRP

Czechowicz Jerzy - do 2001
Zięba Stanisław - do 2002
Sikora Maciej - 01.01.1997  ÷  31.12.2004
Tannenberg Mirosław - 01.11.1998  ÷  05.03.2008
Porębski Ryszard - 01.04.2001  ÷  28.02.2007
Maruszczyk Marek - 2002  ÷  2008
Mazurek Czesław - 01.01.1998  ÷  31.08.2003
Buchalik Eugeniusz - 19.09.2003  ÷ 30.04.2005
Stajer Marcin - 17.03.2008  ÷  30.04.2012
Dajka Andrzej - 01.01.2007  ÷  31.07.2014
Piksa Adam - 01.07.2002 ÷ 31.10.2014
Juzek Tymoteusz - 21.02.2008  ÷  nadal
Kowol Krystian - 01.12.2008 ÷  nadal
Ciepły Kazimierz - 01.08.2014  ÷  nadal
Urbański Jarosław - 01.08.2015  ÷  nadal

Sztygarzy Oddziałowi GRP-14 (1)

Bizoń Jan - do 31.12.2004
Stajer Marcin - 01.01.2005  ÷  16.03.2008
Ciepły Kazimierz - 17.03.2008  ÷  30.11.2008
Kucharski Grzegorz - 01.12.2008  ÷  20.09.2009
Lyczko Adam - 21.09.2009  ÷  31.10.2012
Salamon Leszek - 01.11.2012  ÷  nadal

Sztygarzy Oddziałowi GRP-15 (2)

Porębski Ryszard - do 31.03.2001
Piksa Adam - 01.04.2001  ÷  30.06.2002
Kowol Krystian - 01.07.2002  ÷  30.11.2008
Ciepły Kazimierz - 01.12.2008  ÷  31.07.2014
Urbański Jarosław - 01.08.2014  ÷  31.07.2015
Palarz Piotr - 01.08.2015  ÷   nadal

Sztygarzy Oddziałowi GRP-22 (5)

Dajka Andrzej - 01.12.1996  ÷  31.12.2006

 

Sztygarzy Oddziałowi GRP-22 (3)

Fojcik Bogusław - 01.01.2007  ÷  29.02.2012
Szydlik Tadeusz - 01.03.2012  ÷  31.07.2014

Sztygarzy Oddziałowi GRP-21 (4)

Skupień Jacek - do 30.06.2001
Goik Piotr  (p.o.) - 01.07.2001  ÷  31.12.2001
Karwot Adam - 01.01.2002  ÷  27.08.2013  
Chrobok Grzegorz - 01.09.2013  ÷  nadal

Sztygarzy Oddziałowi GRP-19 (3)

Węgrzyk Michał - do 01.07.2006

 
Sztygarzy Oddziałowi GRP-20 (5)

Parma Adam - 01.02.2012  ÷  nadal

 
Sztygarzy Oddziałowi GRP-23 (6)

Pikulski Henryk - do 30.12.2007

Numeracja oddziałów wg starego nazewnictwa dwucyfrowego z Planu Ruchu.
Obecnie obowiązuje jednocyfrowe nazewnictwo
.

Ciekawostki

 • Pod koniec roku 2000, po zakończeniu drążenia chodnika odstawczego w pokł. 507, z uwagi na zużycie zezłomowany został ostatni kombajn typu AM-75. W międzyczasie do drążenia wyrobisk korytarzowych wykorzystywane były kombajny chodnikowe typu R-130, KR-150z i AM-50, jednak kopalnia na dzień dzisiejszy używa wyłącznie tych ostatnich.
 • W październiku 2001 oddział GRP-4 pod kierownictwem p.o. sztygara oddziałowego Piotra Goika wykonał 251 mb chodnika nadścianowego Z-2 w pokł. 413/1 w obudowie kotwowej, co do dnia dzisiejszego stanowi prawdopodobnie największy miesięczny wykon w górnictwie węgla kamiennego przy zastosowaniu obudowy kotwowej. Przodowymi ówczesnych załóg byli: Buchalik Eugeniusz, Rączka Tadeusz, Rduch Michał i Stelmaszyk Marek. Obudowa kotwowa z powodzeniem stosowana była również mi.in w chodniku nadścianowym Z-1 w pokł. 413/1.
 • W latach 2004-2005 prowadzone było drążenie przekopu zachodniego II poz. 700 m. Cała rozcinka poziomu 700 m prowadzona do dnia dzisiejszego ma, z punktu widzenia perspektywy żywotności kopalni, ogromne znaczenie dla udostępnienia pokładów zalegających na coraz większej głębokości. Urabianie przodka prowadzone było przy pomocy materiałów wybuchowych, a do ładowania odstrzelonego urobku wykorzystywana była spągoładowarka. W miesiącu lipcu 2004 wydrążono 40 mb przekopu a w czerwcu 2005 r. 50 mb objazdu szybu 8 poz. 700 m, co przy trudnych warunkach górniczo-geologicznych (duże zawodnienie wyrobiska) oraz sposobu urabiania calizny stanowiło nie lada wyczyn. Przodowymi brygad, którzy przyczynili się tego sukcesu byli: Przybyszewski Zenon, Adamczyk Paweł, Rączka Tadeusz i Rduch Michał. Oddział GRP-6 (23), który w późniejszym czasie został zlikwidowany, prowadził wówczas Pikulski Stanisław. Wyrobisko zostało przejęte w 2005 r. przez oddział GRP-5 (22) pod kierownictwem Andrzeja Dajki, a załogi przodkowe zostały przeniesione z oddziału GRP-6.
 • Andrzej Dajka, aktualnie nadsztygar górniczy ds. robót przygotowawczy, w latach 1996-2006 pełnił funkcję sztygara oddziałowego GRP-22 (5) i dzięki swojemu doświadczeniu oraz bardzo dobrej organizacji robót zasłynął z osiąganych postępów miesięcznych. Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2000 w przeciągu 5 miesięcy (od marca do lipca) załogi pod Jego kierownictwem podczas drążenia chodnika Z-4 w pokł. 413/1 osiągały postępy powyżej 300 m! Identyczny wynik osiągał w roku 2013 sztygar oddziałowy GRP-5 Parma Adam, pod wodzą którego załogi w okresie od stycznia do maja wykonywały min. 300 m podczas drążenia chodnika Z-9 w pokł. 408/1. Warto nadmienić, że tylko od roku 2000 do końca pełnienia funkcji sztygara oddziałowego (grudzień 2006) Andrzej Dajka aż 27-krotnie osiągał wyniki powyżej 300 m w danym miesiącu!
 • Z początkiem roku 2007 zaczęto używać do transportu materiałów kolejek spalinowych podwieszanych. To bezpieczniejsze i wymagające mniejszej liczby pracowników rozwiązanie z biegiem czasu zaczęło „wypierać” transport linowy. Pierwszym wyrobiskiem do którego transport materiałów prowadzony był przy tego typu kolejce, był drążony przez oddział GRP-4 chodnik Z-3 w pokł. 415/2. Z biegiem czasu system ten był ciągle rozbudowywany i na chwilę obecną stanowi jeden z głównych sposobów wykonywania transportu materiałów. Obecnie sieć ma już około 30 kilometrów i opiera się na 13 kolejkach.
 • Obecnie na KWK „Jankowice” funkcjonują 22 załogi przodkowe, zatrudniające ok. 370 pracowników fizycznych oraz 42 osoby dozoru nadzorujące prace związane z robotami przygotowawczymi. Z początkiem roku 2000 kopalnia zatrudniała ok. 5,2 tysiąca osób czyli o prawie 2 tysiące więcej niż teraz. Wynika to z ogólnych tendencji w górnictwie, gdzie restrukturyzacja wymusza poprawę wydajności, a więc między innymi zmniejszenie zatrudnienia.
 • Do dnia dzisiejszego 11-krotnie osiągano postępy miesięczne w granicach 400 mb oraz jeden raz osiągnięto 505 mb co do dnia dzisiejszego stanowi jeden z niewielu wyników przekraczających barierę 500 mb w górnictwie węgla kamiennego w Polsce !!!

lp.

miesiąc

wyrobisko

postęp

oddział

szt. oddz.

1.

lipiec

2008

chodnik M-4

w pokł. 501/2+3

423 mb

GRP-2

inż. Kowol Krystian

2.

wrzesień

2008

chodnik M-4

w pokł. 501/2+3

505 mb

GRP-2

inż. Kowol Krystian

3.

lipiec

2011

chodnik C-4

w pokł. 409/2

425 mb

GRP-2

inż. Ciepły Kazimierz

4.

wrzesień

2011

chodnik went. Z-8
w pokł. 408/1

400 mb

GRP-2

inż. Ciepły Kazimierz

5.

wrzesień

2011

chodnik nadśc. W-2 w pokł. 409/1

400 mb

GRP-4

Karwot Adam

6.

październik

2011

chodnik went. Z-8
w pokł. 408/1

405 mb

GRP-2

inż. Ciepły Kazimierz

7.

kwiecień

2012

chodnik went. Z-8
w pokł. 408/1

401 mb

GRP-2

inż. Ciepły Kazimierz

8.

listopad

2012

chodniki M-2

w pokł. 505

401 mb

GRP-1

Salamon Leszek

9.

październik

2014

pochylnia P-1

w pokł. 404/5

400 mb

GRP-2

mgr inż. Urbański Jarosław

10.

grudzień

2014

chodnik went. Z-9

w pokł. 408/1

402 mb

GRP-5

Parma Adam

11.

marzec

2015

chodnik went. Z-9

+ dow. likw. Z-9
w pokł. 408/1

440 mb

GRP-5

Parma Adam

12.

wrzesień

2015

chodnik Z-10
w pokł. 408/1

402 mb

GRP-2

Palarz

Piotr

 

Z powyższego wynika, że załogi GRP-2 pod kierownictwem sztygara oddziałowego inż. Kazimierz Ciepłego trzykrotnie osiągnęły podczas drążenia chodnika wentylacyjnego Z-8 w pokł. 408/1 postępy miesięczne równe lub powyżej 400 m.

Najlepsi z najlepszych - GRP-2 - czerwiec 2008

zobaczzobacz

zobaczzobacz

zobacz

zobacz

Imponujący wyczyn - listopad 2008

zobaczzobacz

Załoga z charakterem - GRP-2   czerwiec 2011

zobaczzobacz

Najlepsi z najlepszych z "Jankowic" - 2013                  Najlepsi z najlepszych - nowa generacja - 2015

zobaczzobacz

zobaczzobacz

Postępy miesięczne oddziałów GRP powyżej 300 m

Oddział GRP-1

Nazwisko
i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Bizoń Jan

do 31.12.2004

1.  Chodnik odstawczy w pokł 507

11.2000

303 m

2.  Chodnik Z-1 w pokł. 415/2

2.2004

345 m

3.  Chodnik M-1 (badawczy)
w pokł. 506

4.2004

301 m

 

Stajer Marcin

01.01.2005

16.03.2008

----

 

Ciepły Kazimierz

17.03.2008

30.11.2008

1.  Chodnik C-4 w pokł. 408/2

09.2008

318 m

2.  Chodnik C-4 w pokł. 408/2

10.2008

310 m

 

Kucharski Grzegorz

01.12.2008

20.09.2009

----

 

Lyczko Adam

21.09.2009

31.10.2012

 1. Chodnik nadścianowy M-1
  w pokł. 505

10.2009

302 m

 1. Chodnik nadścianowy M-3
  w pokł. 502/1

06.2010

301 m

3.  Chodnik nadścianowy M-1
w pokł. 502/1

07.2010

388 m

 

Salamon Leszek

01.11.2012

nadal

 1. Chodnik M-2 w pokł. 505

11.2012

401 m

2.  Chodnik nadścianowy P-3
w pokł. 404/3

03.2014

348 m

3.  Chodnik nadścianowy W-2
w pokł. 409/2

08.2014

300 m

 

Oddział GRP-2 (015)

Nazwisko
i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Porębski Ryszard

do 31.03.2001

----

 

Piksa Adam

01.04.2001 30.06.2002

 1. Chodnik nadścianowy C-3 w pokł. 408/2

4/2001

302 m

 1. Chodnik W-1 w pokł. 409/1

7/2001

300 m

 1. Chodnik nadścianowy W-1
  w pokł. 409/2

11/2001

345 m

 

Kowol Krystian

01.07.2002 30.11.2008

 1. Chodnik Z-6 w pokł. 409/2

10/2002

307 m

 1. Chodnik C-5a w pokł. 405/1

7/2003

336 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-2 w pokł. 415/2

12/2003

301 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-2 w pokł. 415/2

1/2004

325 m

 1. Chodnik Z-6 w pokł. 413/1+2

3/2004

320 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-1 w pokł. 415/2

11/2004

312 m

 1. Chodnik nadścianowy. Z-1 w pokł. 415/2

1/2005

300 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-1 w pokł. 415/2

3/2005

327 m

 1. Chodnik Z-2 w pokł. 415/2

6/2005

305 m

 1. Chodnik Z-2 w pokł. 415/2

7/2005

301 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-2 od przec. nr 2
  w pokł. 415/2

12/2005

331 m

 1. Chodnik transportowy w pokł. 507

3/2006

318 m

 1. Chodnik M-2 w pokł. 506

11/2006

367 m

 1. Chodnik M-2 w pokł. 506

1/2007

355 m

 1. Chodnik Z-3 w pokł. 415/2

8/2007

320 m

 1. Chodnik Z-3 w pokł. 415/2

9/2007

357 m

 1. Chodnik M-4 w pokł. 501/2+3

7/2008

423 m

 1. Chodnik M-4 w pokł. 501/2+3

8/2008

343 m

 1. Chodnik M-4 w pokł. 501/2+3

9/2008

505 m

 

Ciepły Kazimierz

01.12.2008 31.07.2014

 1. Chodnik nadścianowy M-4
  w pokł. 501/2+3

5/2009

325 m

 1. Chodnik M-3 w pokł. 502/1

1/2010

301 m

 1. Chodnik M-3 w pokł. 502/1

2/2010

301 m

 1. Chodnik M-1 w pokł. 505

3/2010

325 m

 1. Chodnik C-1 w pokł. 417/1

4/2011

300 m

 1. Chodnik C-4 w pokł. 409/2

7/2011

425 m

 1. Chodnik went. Z-8 w pokł. 408/1

9/2011

400 m

 1. Chodnik went. Z-8 w pokł. 408/1

10/2011

405 m

 1. Chodnik went. Z-8 w pokł. 408/1

4/2012

401 m

 1. Chodnik went. Z-8 w pokł. 408/1

5/2012

368 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-1 w pokł. 501/3

1/2013

350 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-1 w pokł. 501/3

2/2013

350 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-1 w pokł. 501/3

3/2013

301 m

 1. Chodnik Z-1 w pokł. 501/3

10/2013

300 m

 

Oddział GRP-2 (015)

Nazwisko
i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Jarosław Urbański

01.08.2014 31.07.2015

 1. Pochylnia P-1 w pokł. 404/5

10/2014

400 m

 

Palarz Piotr

01.08.2015

30.04.2016

 1. Chodnik Z-10 w pokł. 408/1

09/2015

402 m

 1. Chodnik Z-10 w pokł. 408/1

10/2015

308 m

 1. Chodnik Z-10a w pokł. 408/1

12/2015

330 m

Oddział GRP-3 (022)

Nazwisko
 i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Fojcik Bogusław

01.01.2007 29.02.2012

 1. Chodnik Z-1 w pokł. 417/1+2

10/2007

375 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-2
  w pokł. 417/1+2

1/2008

321 m

 1. Chodnik odstawczy w pokł. 501/3

9/2010

371 m

 1. Chodnik Z-1 w pokł. 501/3

1/2011

310 m

 1. Chodnik Z-1 w pokł. 501/3

2/2011

320 m

 1. Chodnik Z-1 w pokł. 501/3

3/2011

366 m

 

Szydlik Tadeusz

01.03.2012 31.07.2014

 1. Chodnik nadścianowy M-4
  w pokł. 502/1

9/2012

300 m

 1. Chodnik nadścianowy M-4
  w pokł. 502/1

10/2012

351 m

 1. Diagonala odstawcza M-1 w pokł. 505

1/2014

300 m

Oddział GRP-5 (022)

Nazwisko
i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Dajka Andrzej

01.12.1996 31.12.2006

 1. Chodnik Z-4 w pokł. 413/1

3/2000

315 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-4
  w pokł. 413/1

3/2000

315 m

 1. Chodnik Z-4 w pokł. 413/1

4/2000

318 m

 1. Chodnik Z-4 w pokł. 413/1

5/2000

329 m

 1. Chodnik nadścianowy. Z-4
  w pokł. 413/1

5/2000

317 m

 1. Chodnik Z-4 w pokł. 413/1

6/2000

324 m

 1. Chodnik nadścianowy. Z-4
  w pokł. 413/1

6/2000

330 m

 1. Chodnik Z-4 w pokł. 413/1

7/2000

348 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-4
  w pokł. 413/1

7/2000

346 m

 1. Chodnik C-5 w pokł. 405/1

3/2001

300 m

 1. Chodnik C-5 w pokł. 405/1

5/2001

301 m

 1. Chodnik C-6 w pokł. 405/2

8/2001

304 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-12
  w pokł. 405/2

11/2001

312 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-12
  w pokł. 405/2

2/2002

310 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-12
  w pokł. 405/2

3/2002

310 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-12
  w pokł. 405/2

4/2002

300 m

 1. Chodnik C-6a (odcinek na Z z prz. 4)
  w pokł. 405/2

3/2004

322 m

 1. Chodnik C-6a (odcinek na W z prz. 4)
  w pokł. 405/2

5/2004

321 m

 1. Chodnik nadścianowy M-1
  w pokł. 506

8/2004

335 m

 1. Chodnik Z-7 w pokł. 408/1

2/2005

312 m

 1. Chodnik Z-7 w pokł. 408/1

8/2005

321 m

 1. Chodnik Z-7 w pokł. 408/1

9/2005

320 m

 1. Chodnik Z-7 w pokł. 408/1

10/2005

312 m

 1. Chodnik nadścianowy C-6
  w pokł. 405/2

12/2005

305 m

 1. Chodnik C-6b w pokł. 405/2

1/2006

330 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-6
  w pokł. 413/1+2

3/2006

305 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-1
  w pokł. 417/1+2

8/2006

301 m

 

Oddział GRP-4 (021)

Nazwisko
i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Skupień Jacek

do 30.06.2001

 1. Chodnik nadścianowy. Z-3
  w pokł. 411/1

3/2000

305 m

 1. Chodnik Z-1 w pokł. 413/1

8/2000

320 m

 1. Chodnik Z-1 w pokł. 413/1

10/2000

315 m

 

Goik Piotr

p.o. szt. oddz. 01.07.2001 31.12.2001

 1. Chodnik nadścianowy M-1
  w pokł. 503

10/2001

345 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-2
  w pokł. 413/1 – wykonany w obudowie kotwowej

10/2001

251 m

 

Karwot Adam

01.01.2002

27.08.2013

 1. Chodnik odstawczy w pokł. 417/1

6/2005

377 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-7
  w pokł. 408/1

10/2005

314 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-7
  w pokł. 408/1

11/2005

363 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-7
  w pokł. 408/1

12/2005

333 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-7 (na W)
  w pokł. 408/1

3/2006

361 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-7 (na W)
  w pokł. 408/1

4/2006

302 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-7 (na W)
  w pokł. 408/1

6/2006

300 m

 1. Chodnik Z-6 w pokł. 408/1

9/2006

330 m

 1. Chodnik nadścianowy C-4
  w pokł. 409/1

11/2009

302 m

 1. Chodnik nadścianowy W-2
  w pokł. 409/1

9/2011

400 m

 1. Chodnik nadścianowy P-1
  w pokł. 404/3

2/2012

300 m

 1. Chodnik wentylacyjny w pokł. 409/2

3/2012

362 m

 1. Chodnik wentylacyjny w pokł. 409/2

4/2012

312 m

 1. Chodnik nadścianowy M-2 w pokł. 505

6/2012

310 m

 1. Chodnik wentylacyjny Z-8
  w pokł. 408/2

7/2013

314 m

 

Chrobok Grzegorz

01.09.2013

nadal

1.   Chodnik P-3 w pokł. 404/3

10/2013

341 m

2.   Chodnik nadścianowy Z-10
w pokł. 408/1

03/2016

300 m

Oddział GRP-5 (020)

Nazwisko i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Parma Adam

01.02.2012 nadal

 1. Chodnik Z-8 w pokł. 408/2

2/2012

350 m

 1. Chodnik P-2 w pokł. 404/3

10/2012

343 m

 1. Chodnik Z-9 w pokł. 408/1

1/2013

301 m

 1. Chodnik Z-9 w pokł. 408/1

2/2013

351 m

 1. Chodnik Z-9 w pokł. 408/1

3/2013

315 m

 1. Chodnik Z-9 w pokł. 408/1

4/2013

303 m

 1. Chodnik Z-9 w pokł. 408/1

5/2013

351 m

 1. Chodnik M-5 w pokł. 501/3

7/2013

391 m

 1. Chodnik went.Z-9 w pokł. 408/1

8/2014

402 m

 1. Chodnik went. Z-9 + dowierzchnia likwidacyjna Z-9 w pokł. 408/1

3/2015

440 m

 1. Chodnik Z-2 w pokł. 501/3

12/2015

302 m

 1. Chodnik Z-2 w pokł. 501/3

2/2016

356 m

 1. Chodnik Z-2 w pokł. 501/3

3/2016

310 m

Oddział GRP-3 (019)

Nazwisko i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Węgrzyk Michał

do 01.07.2006

 1. Chodnik Z-5 w pokł. 413/1

8/2001

340 m

 1. Chodnik Z-5 w pokł. 413/1

9/2001

328 m

 1. Chodnik Z-5 w pokł. 413/1

10/2001

345 m

 1. Chodnik nadścianowy C-3
  w pokł. 409/1

4/2002

300 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-6
  w pokł. 408/1

5/2006

301 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-3
  w pokł. 415/2

6/2006

302 m

Oddział GRP-3 (016), GRP-6 (023)

Nazwisko i imię
sztygara oddziałowego

Okres pełnienia funkcji

Rekordowe wykony

Wyrobisko

m-c/rok

postęp

miesięczny

Pikulski Henryk

do 30.12.2007

 1. Chodnik nadścianowy C-6
  w pokł. 405/2

9/2005

310 m

 1. Chodnik nadścianowy Z-6
  w pokł. 408/1

3/2006

303 m

Powyższy materiał oraz obietnicę ich częstych aktualizacji, otrzymałem od kierownictwa oddziałów GRP.

tedd55 - czerwiec 2016