Szyb III - czynny

Szyb ten, zwany dawniej "Szybem Ks. Józefa Poniatowskiego", oddalony od szybów głównych o ok.1,5km, wybudowany został na terenie Świerklan Górnych.

Pierwotnie, według starej dokumentacji był to "wciągający szyb powietrzny, prowizoryczny, wydobycie jeden wóz". Później jako szyb wydechowy z jednym urządzeniem wyciągowym, mającym służyć do opuszczania drewna. Podstawowym zadaniem szybu był transport podsadzki płynnej dla partii południowej. Funkcje te pełni do dnia dzisiejszego.

zobaczzobacz

1) Fragment mapy katastralnej Świerklan Górnych z 1927 r.   2) Stara mapa górnicza z zaznaczonym szybem III

Dawne przewietrzanie to:
- w przekopie powietrznym poz. 100 m, obok szybu Poniatowskiego znajdował się ssący wentylator "Capella" z napędem elektr. o sprawności 2000m3/min.
- na powierzchni, na wschód od szybu Poniatowskiego były dwa ssące wentylatory systemu "Pelzer" z napędem elektrycznym, połączone równolegle, każdy o wydajności 600m3/min.

zobaczzobacz

1) Fragment starego dokumentu dotyczącego szybu III.   2) Fotografia rodzinna na tle budowanego szybu III w Świerklanach Górnych - lata przedwojenne.

 

Obecne przewietrzanie:
- przy szybie III 2 wentylatory górnicze głównego przewietrzania typu WPK-3.3 i 1 rezerwowy tego samego typu.

 

Kalendarium budowy szybu III

11.04.1927 - Rozpoczęcie pogłębiania
25.05.1928 - Rozpoczęcie pogłębiania w szybie zamrożonym
11.01.1929 - Przebicie do poziomu 100 m (do pędzonych przekopów)
28.08.1929 - Przebicie do poziomu 165 m (do pędzonych przekopów), do tej głębokości szyb jest murowany
29.08.1929 - Uruchomienie prowizorycznego urządzenia podsadzki płynnej
09.12.1932 - Uruchomienie ukończonego urządzenia podsadzki płynnej
03.04.1960 - Wyznaczenie środka szybu na poz. 100 m, przeniesienie osi przekopu z poz. 100 m na powierzchnię
19.11.1960 - Stabilizacja osi przy szybie III oraz wyznaczenie osi w budowie maszyny wyciągowej
03.06.1961 - Kontrola ustawienia maszyny wyciągowej
xx.04.1962 - Zamurowanie podszybia na poziomie 165 m
xx.02.1964 - Podszybie poziom 270 m
xx.08.1965 - Podszybie poziom 400 m
xx.11.1965 - Koniec głębienia - stopa szybowa i korek szybowy poniżej poz. 400 m
25.02.1966 - 12.10.1966 - Zbrojenie szybu
06.06.1966 - Ustawienie krzesła szybowego poz. 270 m
27.07.1966 - Ustawienie krzesła szybowego poz. 400 m

zobaczzobacz

1) Szyb III w latach 90-tych ub. wieku.   2) Szyb III - 2016.

 

Ostatecznie szyb III zgłębiono go do głębokości 421,3m. Doprowadzono do niego linię kolejową, służącą do transportu podsadzki. W późniejszych czasach przy szybie powstała stacja odmetanowania, wyposażona w 3 sprężarki Aerzener typ GNB-15,11 (jednostopniowe). Na początku 2012 r. uruchomiono nową stację odmetanowania o zwiększonej ponad dwukrotnie wydajności. Będzie z niej korzystała również kopalnia "Chwałowice". W pobliżu szybu, po drugiej stronie ulicy postały obiekty firmy górniczej "Becker-Warkop", której początek istnienia, 20 lat temu związany był z szybem VI.

--------------------------------------------------------------

W marcu 2016 r. zmodernizowano stację wentylatorów.
"Firma JJA Progress przeprowadziła pracę polegające na modernizacji obwodów sterowania i zasilania napędów pomocniczych wentylatorów głównego przewietrzania kopalni typu WPK-3.3.
Zrealizowano:
• W miejsce starych szaf sterowniczych zabudowano nowe stanowiące system ProgressFAN, a stare wzbudnice elektromechaniczne silników synchronicznych zastąpiono nowoczesnymi wzbudnicami tyrystorowymi ProgressPOWER.
• Pomieszczenie obsługi stacji wentylatorów wyposażono w komputer z panelem dotykowym pozwalającym na podgląd aktualnych parametrów pracy stacji, oraz podgląd danych archiwalnych.
• Dla zasilenia obwodów nN oraz wzbudzenia zastosowano transformatory trójuzwojeniowe, zapewniając w ten sposób pełną rezerwację napięć pomocniczych dla trzech wentylatorów.
• Dodatkowo zabudowano i rozbudowano instalację aparatury kontrolno-pomiarowej realizującej pomiary parametrów szybowych zarówno w systemie ProgressFan jak i pomiaru metodą techniczną za pomocą ciśnieniomierzy różnicowych.
• Zabudowano nową szafę AKPiA, za pomocą której cały system ProgressFan komunikuje się z każdym wentylatorem.
• W stacji wentylatorów został uruchomiany i przetestowany Automat stacji."
źródło: www konsulting.jjaprogress.com

------------------------------------------------------------

W rejonie szybu doszło do tragicznego wydarzenia:

W kwietniu 1957 r. prasa donosiła o tragicznym wypadku w kop. „Jankowice”, w wyniku którego przez uduszenie z braku tlenu zginęli ludzie. W artykule czytamy: „W ub. sobotę – dwa zastępy ratowników zjechały szybem Poniatowski na poziom 110, w celu przeprowadzenia ćwiczeń. W drodze powrotnej zasłabł nagle kierownik zastępu inż. Bernard Rurański z Rybnika. Pozostali ratownicy przyszli mu z pomocą, jednak na skutek braku tlenu zginęli oni również. Są to: Herman Ulman ze Świerklan Górnych, Józef Trzeciok oraz Edward Drynda z Boguszowic”. (źródło: M. Kula - "Boguszowice")

Zapraszam do galerii zdjęć  Szyb III "Poniatowski" - 2012

tedd55 - marzec 2013, aktualizacja maj 2017

Galeria zdjęć szybu III wykonanych w 2016 roku przez pasjonatów fotografii: mgr. inż. Sebastiana Michalskiego i Radosława Maleszewskiego, za zgodą Dyrekcji Kopalni.