Znani politycy i działacze związkowi, którzy pracowali na naszej grubie

Józef Waliczek
Andrzej Biegalski

Urodził się 16.08.1916 roku.
Był posłem I kadencji Sejmu PRL (w okresie od 20.11.1952 do 20.11.1956).
Na kopalni pracował do 1971 roku.
Zmarł 07.01.1987

 

Marian Liszka
Andrzej Biegalski

Urodził się 08.12.1938.
Po ukończeniu ZSZ w Żorach rozpoczął pracę jako cieśla górniczy w KWK „Jankowice”.
Był posłem na Sejm PRL VII i VIII kadencji (w okresie od 1976 do 1985 roku).
W swej pierwszej kadencji pracował w Komisji Górnictwa, Energetyki i Chemii oraz Komisji Prac Ustawodawczych.
W drugiej kadencji pracował w Komisji Górnictwa, Energetyki i Chemii, Komisji Prac Ustawodawczych oraz w Komisji Skarg i Wniosków.


Mgr inż. Tadeusz Gruszka
Andrzej Biegalski

Urodził się 27.11.1961.
W 1985 roku ukończył studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie.
Po studiach zatrudnił się w KWK „Jankowice”.
W roku 2000 ukończył studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Śląskim.
Od 2003 roku pracował na stanowisku głównego mechanika ds. dołu.
W okresie 2004 – 2007 był radnym MRN w Rybniku; w roku 2007 został Przewodniczącym Rady Miasta.
Był członkiem ZZD i NG „Kadra” działającego w Kompanii Węglowej.
W roku 2007 został wybrany na senatora RP. W Senacie pełnił funkcję Sekretarza; zasiadał w Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Kadencję zakończył w 2011 roku.
Od 2014 roku jest radnym Sejmiku Śląskiego V kadencji.

Mgr inż. Wojciech Piecha
Andrzej Biegalski

Urodził się 13.02.1958 roku.
W roku 1985 ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W roku 2006 ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
W latach 2007 – 2015 był radnym MRN w Rybniku.
Ostatnio pracował na Kopalni „Jankowice” jako nadsztygar ds. bhp; w 2015 roku przeszedł na emeryturę.
W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został senatorem RP IX kadencji.

Mgr Tadeusz Chwałka
Andrzej Biegalski

Urodził się 03.05.1953 w Żorach.
Pracował w Kopalni „Jankowice” jako nadsztygar w Dziale E-M.
W trakcie pracy ukończył studnia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W roku 1989 był jednym z współtwórców ZZD i NG „Kadra” w Kopalni.
W latach 1998 – 2006 był przewodniczącym organizacji zakładowej.
W roku 1991 był jednym z założycieli porozumienia ZZ Kadra.
W 2001 roku znalazł się w komitecie założycielskim Forum Związków Zawodowych.
FZZ zarejestrowano w 2002 roku. Była to jedna z trzech ogólnopolskich central związkowych wchodzących w skład tzw. komisji trójstronnej.
Od początku istnienia FZZ pełnił funkcję wiceprzewodniczącego a w 2010 roku został przewodniczącym tej organizacji.
W październiku 2015 roku z ramienia FZZ został członkiem nowopowstałej Rady Dialogu Społecznego.

Aktualizacja; W dniu 11.11.2015 wracając z Warszawy z obchodów Narodowego Święta Niepodległości zginął tragicznie w wypadku samochodowym w miejscowości Stobiecko Szlacheckie.

POWRÓT DO GÓRY