Zalewisko Podkościele - 2012

Zalewisko "Podkościele" jest największym w Jankowicach bezodpływowym zbiornikiem wodnym i jak na razie jedynym nie zasypywanym odpadami górniczymi. Zalewisko to efekt uboczny działalności górniczej kopalni "Chwałowice" w rejonie źródliskowym Potoku Podkościele, będącego dopływem Potoku Radziejowskiego. Istniały plany lokowania tam skały płonnej przez kopalnię "Jankowice".