Tenis ziemny

Początki tenisa ziemnego to rok 1989, jeszcze za dyrektora Huberta Kasperka. Do tworzenia kortów i sekcji tenisowej zaangażowano Stanisława Nowaka1, znanego tenisistę, który wcześniej zorganizował taką placówkę w Kamieniu. Obok szkoły górniczej powstały trzy korty prawdziwego zdarzenia. Wyposażone były w w ścianę ćwiczebną, szatnię i biuro. Ponadto uczniowie ZSG w czynie społecznym dobudowali jeszcze dwa korty tenisowe. Zawiązała się sekcja tenisowa, prowadzono szkolenie młodzieży, a wszystkim kierował Stanisław Nowak.
     Po dwóch latach działalności sekcji zgłoszono drużynę do rozgrywek w drużynowych mistrzostwach Śląska weteranów (powyżej 35 lat). W jej składzie znaleźli się: Andrzej Dronszczyk, Antoni Dworok, Konstatynidas Sawas, Janusz Ochojski oraz instruktor tenisa ziemnego Stanisław Nowak. W międzyczasie zrezygnowano ze szkółki tenisowej dla młodzieży.
     W następnych latach powstała druga grupa weteranów (powyżej 45 lat), w której znaleźli się dyrektor kopalni Krystian Zając, Antoni Dworok, Konstatynidas Sawas, Stanisław Nowak, Binifacy Werner. Organizowano turnieje na kortach. Jednymi ze zwycięzców takiego turnieju byli Andrzej Dronszczyk i przedstawiciel młodszego pokolenia zawodników - Antoni Gogulski.
     W 2000 roku na obiekcie pozostały 3 korty, którymi zarządzał hotel Maranta, a pozostałe dwa z zapleczem przekazano szkole, ale już nie górniczej, bo ta wcześniej została zlikwidowana. Z czasem i one uległy dewastacji.

Źródło: "Sport w Rybniku - monograficzny zarys dziejów do 2000 r." autorzy: Adam Bezeg i Walenty Wilczok

1)Stanisław Nowak Stanisław Nowak urodził się 29 listopada 1932 roku w Bydgoszczy. Na Śląsk przyjechał w latach 50-tych ub. wieku. Pod ziemią przepracował 25 lat, m.in. w kopalniach Moszczenica, Borynia i ZMP w Żorach, gdzie miał ciężki wypadek, po którym przeszedł na rentę inwalidzką.
Ukończył dwuletni kurs trenerski tenisa ziemnego na katowickim AWF-ie. Zajął się szkoleniem, organizowaniem turniejów, sam też zresztą próbował swoich sił na korcie. Jest członkiem Klubu Olimpijczyka Sokolnia, działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
     Obecnie jest jednym z najstarszych tenisistów w Polsce. Od trzech lat niedowidzi na jedno oko. W tym roku (2012) przeszedł do kategorii zawodników w wieku od 80 do 85 lat. Od 1992, corocznie startuje w turnieju weteranów w Sopocie i w 5-6 innych turniejach. Za każdym razem zdobywa medale i puchary. Więcej na www.nowiny.rybnik.pl

zobaczzobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobaczzobacz

tedd55 - maj 2013

POWRÓT DO GÓRY