Dyrektorzy naszej kopalni w latach 1916-2016

Paul Teubner - budowniczy kopalni, zawiadowca (1916 1939)

Zawiadowca (dyrektor) kopalni Paul Teubner z rodziną nad stawem Judasz – 1936.  (fot. ze zbiorów kopalni)

Johan Jendersee (1939 1945)

Werner Sindermann (1945 1945)

Inż. Stanisław Tymiński (08.04.1945 28.02.1948)

Inż. Ferdynand Iwanek (28.02.1948 13.06.1950)

Mgr inż. Józef Żyła (13.06.1950 – 13.12.1960)

Dyrektor kopalni mgr inż. Józef Żyła (drugi od lewej) i minister górnictwa i energetyki mgr inż. Jan Mitręga (obok) podczas otwarcia NOT.  (fot. ze zbiorów Muzem w Rybniku)

Mgr inż. Ludwik Juras (13.12.1960 – 24.04.1975)

Dyrektor kopalni mgr inż. Ludwik Juras, za nim Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Górnictwa i Energetyki mgr inż. Jan Mitręga podczas wręczania Sztandaru przechodniego Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawod. – 1973.  (fot. ze zbiorów rodziny mgr inż. L. Jurasa)

Mgr inż. Franciszek Sachs (24.04.1975 – 21.01.1977)

Akademia górnicza (Barbórka) na cechowni. Trzeci od lewej dyrektor kopalni mgr inż. Franciszek Sachs – 1976.  (fot. ze zbiorów kopalni)

Mgr inż. Hubert Kasperek (21.01.1977 – 21.04.1989)

Dyrektor kopalni mgr inż. Hubert Kasperek (pierwszy od lewej w mundurze) – 1 maja 1977.  (fot. ze zbiorów kopalni)

Mgr inż. Krystian Zając (21.04.1989 – 01.07.1993)

Dyrektor kopalni – mgr inż. Krystian Zając i dyr. rybnickiego oddziału PKO BP – S. Cichecka podczas uroczystego otwarcia kasy zewnętrznej PKO BP na terenie kopalni – 1993.  (fot. ze zbiorów kopalni)

Mgr inż. Józef Szafarczyk (01.07.1993 – 25.02.1998)

Przyszły dyrektor kopalni mgr inż. Józef Szafarczyk z kilofkiem podczas Gwarków Jankowickich – 1985   (fot. ze zbiorów J. Schinohla)

Mgr inż. Andrzej Grzonka (26.02.1998 – 31.12.2000)

Dyrektor kopalni mgr inż. Andrzej Grzonka podczas Barbórki  – 2000   (fot. ze zbiorów kopalni)

Mgr inż. Henryk Korus (01.01.2001 – 06.07.2003)

Dyrektor kopalni mgr inż. Henryk Korus na koncercie w Pszczynie – 2002 (fot. ze zbiorów Klubu Seniora)

Dr inż. Wojciech Zasadni (07.07.2003 – 2007)

Dyrektor kopalni dr inż. Wojciech Zasadni podczas Barbórki – 2003 (fot. ze zbiorów kopalni)

Mgr inż. Aleksander Wardas (2007 – XI 2010)

Mgr inż. Aleksander Wardas podczas nominacji na dyrektora kopalni Knurów-Szczygłowice - 2012 (fot. www.kwsa.pl)

Mgr inż. Czesław Mazurek (XI 2010 – 27.12.2011)

Mgr inż. Czesław Mazurek na dole kopalni – 2005 (fot. ze zbiorów kopalni)

Mgr inż. Stanisław Konsek (28.12.2011 – 30.06.2016)

Dyrektor mgr inż. Stanisław Konsek podczas Akademii Górniczej – 2015 (fot. ze zbiorów ZZ Kadra)

Najdłużej na naszej grubie szefował jej budowniczy, inspektor górniczy - Paul Teubner. Urodził się 21.05.1883 r. w Żyglinie pow. tarnogórski. W latach 1902 – 1904 uczęszczał on do Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach, później do Górniczej Szkoły Przygotowawczej. Nosił tytuł służbowy: „Zawiadowca”, którym był w latach 1916 - 1939. W tym czasie nasza gruba nosiła nazwy: „Feldmarschall-Blücher Schächte”, „Szyby Blüchera” i „Szyby Jankowice”.
Zmarł 30.06.1939 roku.

Źródło: "Historia Boguszowic" M. Kula        "Polska Zachodnia" z dnia 6.07.1939

tedd55 - czerwiec 2016

--------------------------------------------------------------

POWRÓT DO GÓRY