Filmoteka strony Jankowice naszo gruba

                         Kopalnia                                         Ballada o karbitce (karbidce)                           W komorze oddziałowej

                            Czas                                                                     Koncert                                                               Sztajger

                  Łyk and seks                                         Piosenka o Starym Krakowie                             Piosenka o śmiechu

              W ogródku szalona muzyka                                          Athina                                                    Kiedy skrzypki grają

    Rejon szybu VI KWK "Jankowice"                 Warsztaty remontowe dołowe                 Oddział GRP w KWK Jankowice

          Filary - system jankowicki                                 Ściana wydobywcza                           Zakład Przeróbki Mechanicznej

      Transport kolejką podwieszaną                          Staśmowanie główne                                    Stacja Ratownicza

                      Szyb VII (skip)                                         Park XXX lecia PRL                                         Przychodnia lekarska

 Dyrektor kopalni Hubert Kacperek                            Ośrodki wczasowe                                         Dyspozytornia

           Spotkanie Gwarków 1988                            Spotkanie Gwarków 2001                            Spotkanie Gwarków 2004

Zobacz również:

Biblioteka - wirtualne wydania o naszej grubie

Fonoteka - nagrania ciekawych ludzi, związanych z kopalnią

Wierszoteka - utwory opiewające naszą grubę (w budowie)