Początki Klubu Sportowego "Górnik" Boguszowice

Klub sportowy, o pierwotnej nazwie K.S. Blücher powstał 10 lat po uruchomieniu naszej gruby, bo 29 października 1926 roku. Liczył 56 członków i składał się z trzech sekcji: piłkarskiej, bokserskiej i lekkoatletycznej.
W skład zarządu klubu wchodzili:

Prezes - Reinhold Kasperczyk
Wiceprezes - Hubert Panczek
Sekretarz - Bolesław Mazik
Członkowie - Walter Tkocz, Jan Zug, Alfred Guminior, Leopold Kuczera

Kierownik sekcji piłkarskiej - Reinhold Pasamonik
Kierownik sekcji bokserskiej - Stanisław Roziak
kierownik sekcji lekkoatletycznej - Herbert Rak

W początkowym okresie sekcja piłkarska trenowała oraz rozgrywała zawody na łące pod "Nowym Dworem".
W roku 1929 klub został zgłoszony do PZPN. Wtedy, za wstawiennictwem dyrektora kopalni Paula Taubnera zarząd uzyskał od Nadleśnictwa Jankowice przydział ziemi pod boisko piłkarskie.
Po otrzymaniu terenu, w przeciągu niespełna dwóch lat wykarczowano podściółkę leśną i usunięto pnie po wykarczowanych drzewach.
Prace zostały wykonane wyłącznie w czynie społecznym. W pracach przy budowie boiska najbardziej wyróżnili się: Zimończyk, Stanisław Roziak, Hubert Panczek oraz piłkarze Józef Zug, Herbert Kaula, Hubert i Eryk Wodniokowie, Bolesław Mazik i Wiktor Urbanek oraz wielu innych, których nie sposób wszystkich wymienić.
W niedzielę, dnia 28 sierpnia 1931 roku dokonano otwarcia nowego boiska. Urządzono turniej, w którym brało udział cały szereg klubów powiatu rybnickiego z wszystkich klas. Turniej, który był połączony z festynem trwał 13 godzin.

zobaczzobaczzobacz

W sezonie 1929 – 1930 drużyna klubu brała udział w mistrzostwach klasy C podokręgu rybnickiego i uzyskała awans do klasy B, w której grała przez 3 sezony.

zobaczzobaczzobacz

Dopiero w sezonie 1933 - 1934 drużyna awansowała do klasy A.
W roku 1934 wraz ze zmianą nazwy kopalni dokonano też zmiany nazwy klubu, który odtąd nazywał się K.S. Szyby Jankowice.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Skład zarządu klubu K.S. Szyby Jankowice: Reinhold Kasperczyk, Hubert Panczek, Bolesław Mazik, Jan Zug, Józef Zug, Paweł Gojny, Paweł Merta, Wiktor Urbanek, Alfred Guminior, inż. Karol Banszel, Józef Ochwat i Leopold Kuczera.

Rok 1934 był dla stosunkowo młodej sekcji znowu sprzyjający, uzyskała bowiem awans do klasy A.
W sezonie 1934-1935 I drużyna awansowała do A klasy wydzielonej, którą później przekształcono na Ligę B.
Najbardziej wyróżniającymi się w tym okresie piłkarzami byli: Leon Wacławczyk, Engelbert Kuczera, Engelbert Hola, Zygfryd Rak, Józef Orlik, bracia Naczyńscy oraz Wiktor Urbanek.

zobaczzobaczzobacz

Pomoc kopalni dla klubu przejawiała się w zatrudnieniu niektórych zawodników w okresie bezrobocia. Wyposażenie klubu w sprzęt sportowy było niedostateczne. Zawodnicy sami, we własnym zakresie zaopatrywali się w niezbędny sprzęt sportowy.

zobaczzobaczzobacz

Wyjazdy do oddalonych miejscowości, jak Brzezie n. Odrą, Pszów czy też Skrzyszów odbywały się furmankami. Do Godowa i do Mikołowa piłkarze dojeżdżali na zawody rowerami.

zobaczzobaczzobacz

Mimo stosunkowo trudnych warunków materialnych, z jakimi borykał się klub "Szyby Jankowice", wiodąca wówczas sekcja piłkarska awansowała niemal z roku na rok i stała się jednym z najbardziej groźnych zespołów piłkarskich na tutejszym terenie. Te niewątpliwe osiągnięcia uzyskano dzięki wielkiemu przywiązaniu zawodników do klubu.

zobaczzobaczzobacz

Nieco słabiej na tle sekcji piłkarskiej, pracowały pozostałe dwie: bokserska pod kierownictwem p. Roziaka oraz lekkoatletyczna pod kierownictwem p. Raka. Tutaj należy podkreślić aktywność braci Szymańskich w sekcji bokserskiej oraz Herberta Raka, Bolesława Mazika i Józefa Zuga w sekcji lekkoatletycznej.

W latach wojennych klub przerwał działalność sportową, a w roku 1946 został reaktywowany pod nazwą Z.K.S. "Górnik" Jankowice. W późniejszym czasie klub przemianowano na KS "Górnik" Boguszowice.

zobacz

Opracowałem na podstawie materiałów (niepełnej kroniki klubu i skanów zdjęć) dostarczonych przez użytkowników strony.

Tadeusz_Gacek - czerwiec 2016

POWRÓT DO GÓRY