Święto Młodzieży Górniczej - 1985

W grudniu 1985 roku w Hali widowiskowo-sportowej przy kopalni "Jankowice" w Boguszowicach - Rybniku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Młodzieży Górniczej. Świętowano nie tylko Barbórkę, ale również 35-lecie Technikum Górniczego w Rybniku. Szkolnictwo zawodowe dla górnictwa zostało jeszcze wcześniej zapoczątkowane, bo zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku, utworzono 3-letnią Szkołę Przemysłowo-Górniczą Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Uczniami szkoły zostali synowie górników z powiatu rybnickiego, jak również młodzi pracownicy kopalń: Anna, Ema, Czerwionka, Jankowice, Rydułtowy i Rymer.
W akademii wzięli udział dyrekcja i uczniowie Zasadniczych Szkół Górniczych, Technikum Górniczego i dyrekcja kopalń. W tym okresie dyrektorem kopalni "Jankowice był mgr inż. Hubert Kasperek, dyrektorem ZSG przy KWK "Jankowice" był inż. Roman Wyleżuch, a dyrektorem TG w Rybniku mgr inż. Mieczysław Ślusarz.
Zdjęcia z tego wydarzenia zostały udostępnione kopalni przez ich autora p. Zenona Kellera.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz