Chór Seniorzy

zobaczChór "Seniorzy" działa w Domu Kultury przy Placu Pokoju 1 w Boguszowicach - Osiedlu. Powstał w roku 1976 w ramach koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Inicjatorką, założycielką i pierwszą przewodniczącą była śp. Maria Woryna, a pierwszym instruktorem był profesor Górniak.
Po przejęciu "Seniorów" przez śp. Jerzego Przeliorza, długoletniego członka Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" chór rozwinął swoje skrzydła. Zaczął brać udział w koncertach, festiwalach i przeglądach o zasięgu regionalnym i ogólnoplskim oraz organizować występy.
Chór "Seniorzy" zrzesza ok. 40 członków obojga płci w wieku emerytalnym, którzy spotykają się w Domu Kultury dwa razy w tygodniu.

Źródło: Dom Kultury Boguszowice