Działalność kulturalno-rozrywkowa mgr inż. Leona Adamczyka w okresie pracy zawodowej

Mgr inż. Leon Adamczyk – członek SITG od 1964 roku.
Przewodniczący Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice”.
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku.
Zmarł 15 listopada 2021 roku, w wieku 77 lat.

Pan Leon Adamczyk pochodził z rodziny o głębokich tradycjach górniczych, dlatego też w 1959 roku rozpoczął naukę w pięcioletnim Technikum Górniczym w Rybniku. Po jego ukończeniu w czerwcu 1964 r. rozpoczął pracę jako stażysta w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Rybniku, a od 1 października tegoż roku został członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Równocześnie podjął studia wieczorowe na Politechnice Śląskiej zdobywając wykształcenie wyższe. Po otrzymaniu przeniesienia służbowego 1 stycznia 1971 r. do pracy w KWK „Jankowice” w charakterze sztygara zmianowego, dał się poznać jako aktywny członek SITG. Pracował kolejno jako sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, nadsztygar górniczy, zastępca kierownika robót górniczych, kierownika działu obudowy, tąpań, kierowania stropem, wierceń i techniki strzałowej.

Z racji dużego zaangażowania w dziedzinie kultury na naszej kopalni, koledzy z dozoru przyznali mu tytuł Oficera rozrywkowego KWK „Jankowice”.

Pan Leon w chwilach wolnych od zajęć zawodowych organizował koncerty w klubie SITG z udziałem prawie całej plejady gwiazd z „Piwnicy pod Baranami” z Krakowa (Alosza Awdiejew, Grzegorz Turnau, Anna Szałapak, Leszek Wójtowicz, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka, Dominika Kurdziej i inni), Teatru Starego i Teatru Maszkaron również z Krakowa oraz „Starej Piwnicy” z Dębieńska.
Odbyły się też za jego przyczyną w Klubie NOT koncerty Jana Konraka, Marka Kondrata, Władysława Kowalskiego i zespołu „Krywań”.
Były też wyjazdy do Operetki w Gliwicach, Teatru Polskiego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, koncerty w Sali Lustrzanej na zamku w Pszczynie, wycieczki do Pragi, Wiednia, Monachium, Warszawy, Wieliczki, Zakopanego, Magórkę w Beskidzie Małym i inne.

Poniżej jedne z wielu imprez zorganizowanych przez Pana Leona. Zobacz albumy.

               Wycieczka do Pragi 1994                          Wycieczka majowa - Bratysława - Wiedeń 1995                 Oktoberfest - Monachium 1995

           Kulig koleżeński - Bujaków 2000                                     Wieliczka - bal 2004

zobaczzobacz

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również:

"INFORMATOR" Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice” im. Leona Adamczyka

Działalność kulturalno-rozrywkowa mgr inż. Leona Adamczyka na emeryturze

Klub Seniora przy SITG KWK „Jankowice”

Kronika działalności kulturalno - rozrywkowej Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice” w latach 2000 - 2016

Kronika działalności kulturalno - rozrywkowej Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice” w latach 2017 - 2018

Podsumowanie działalności Klubu Seniora w larach 2000 - 2017

Prasa o Klubie Seniora

tedd55 - marzec 2014 / aktualizacja - listopad 2021

POWRÓT DO GÓRY