"Fedrowanie" wody pitnej

Wraz z budową kopalni i pierwszych familoków, które potrzebowały dużo wody, zwłaszcza pitnej, powstało w 1916 roku pierwsze, bardzo wydajne ujęcie wody w postaci studni o nazwie "Judasz". Nazwa pochodziła prawdopodobnie od pobliskiego, nieistniejącego już stawu noszącego taką nazwę, w rejonie którego w roku 1962 wybudowano niewielki ośrodek wypoczynkowy z basenem kąpielowym i brodzikiem. Studnia jest nietypowa, gdyż jej głębokość wynosi zaledwie 2,5 m, natomiast średnica aż 16,6 m. Znakomita jakość wody z tej studni pogarszała się wraz z powiększaniem obszaru ogródków działkowych. Kiedy w 1998 roku stwierdzono przekroczenie norm zawartości azotanów, cały "urobek" ze studni skierowany został do stacji uzdatniania.

zobaczzobaczzobaczzobacz

Ciągle wzrastające zapotrzebowanie wody dla rozbudowującej się kopalni i nowo powstałych osiedli mieszkaniowych zmusiło do sięgnięcia po wody dołowe, ale tylko te do poziomu 250 m, charakteryzujące się niską mineralizacją. Zasolenie tych wód jest na granicy norm wody pitnej i dlatego również poddawane są uzdatnianiu.

zobaczzobaczzobaczzobacz

Kolejne ujęcie wody utworzono w rejonie stawu "Papierok", gdzie przeprowadzone wcześniej wiercenia potwierdziły istnienie w tym rejonie warstw wodonośnych. Powstały studnie głębinowe o wydajności na poziomie 4790 m sześc. na dobę. Woda z tych podziemnych zbiorników charakteryzuje się lekko kwaśnym odczynem oraz znaczą zawartością żelaza i manganu.

zobaczzobaczzobaczzobacz

Tak różnorodna jakość wody zmusiła kopalnię do budowy własnej stacji uzdatniania o maksymalnej wydajności 5300 m sześc. na dobę, składającej się ze zbiorników wody surowej o pojemności 3000 m sześc., budynku filtrów, pompowni, chlorowni, instalacji napowietrzającej i urządzeń do koagulacji. Dodatkowo rozbudowano sieć wodociągową.
   Produkcja wody w stacji jest pod ciągłym nadzorem Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku. Jakość wody wytwarzanej w stacji nie odbiega od tej znajdującej się w ogólnej sieci wodociągowej.
   Dwanaście lat temu Stanisław Rudek, autor artykułu "Produkują wodę", napisał: "Z perspektywy lat można stwierdzić, że budowa stacji uzdatniania wody była inwestycją udaną, przynoszącą kopalni konkretne korzyści. Budowana (w czasach deficytu wody pitnej) pozwoliła na uniezależnienie się kopalni od magistralnej sieci wodociągowej. Ma to obecnie, w czasach restrukturyzacji górnictwa i liczenia się z każdą wydaną złotówkę przez kopalnie bardzo duże znaczenie, bowiem koszt produkcji wody jest dużo niższy niż cena wody z PWiK Rybnik."

Opracowałem na podstawie archiwalnego już artykułu "Produkują wodę" autorstwa Stanisława Rudnika, zamieszczonego w "Trybunie Górniczej" z dnia 7.11.2001 roku.

Tadeusz_Gacek - lipiec 2013

POWRÓT DO GÓRY