PWiK Rybnik

"Fedrowanie" wody pitnej

tedd55 wt., 11/26/2013 - 11:20

Wraz z budową kopalni i pierwszych familoków, które potrzebowały dużo wody, zwłaszcza pitnej, powstało w 1916 roku pierwsze, bardzo wydajne ujęcie wody w postaci studni o nazwie "Judasz". Nazwa pochodziła prawdopodobnie od pobliskiego, nieistniejącego już stawu noszącego taką nazwę, w rejonie którego w roku 1962 wybudowano niewielki ośrodek wypoczynkowy z basenem kąpielowym i brodzikiem. Studnia jest nietypowa, gdyż jej głębokość wynosi zaledwie 2,5 m, natomiast średnica aż 16,6 m. Znakomita jakość wody z tej studni pogarszała się wraz z powiększaniem obszaru ogródków działkowych.