Roman Kuczera - hodowca gołębi rasowych - Polski Pocztowy Wystawowy

Roman Kuczera z Boguszowic Starych, jest emerytowanym inżynierem górnikiem. Przepracował w kopalni "Jankowice" 33 lata - od stażysty do kierownika robót górniczych. Od 2000 roku jest w zarządzie Klubu Seniora przy SITG KWK „Jankowice”. Nie lubi, gdy nazywa się go gołębiorzem. Jest hodowcą gołębi rasowych - Polski Pocztowy Wystawowy.

zobaczzobaczzobacz

Pan Roman hoduje gołębie od 1957 roku, kiedy to jako dziesięciolatek otrzymał (bez wiedzy rodziców) w prezencie od wujka cztery młode gołębie pocztowe.Płaczem wymógł na ojcu nie tylko pozostawienie gołębi w domu, ale także wybudowanie dla nich gołębnika na strychu. Z czasem gołębi przybywało, więc w 1965 roku został członkiem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rybniku. Jego gołębie uzyskiwały dobre wyniki w lotach i były nagradzane.
      Budowa nowego domu, wraz z domkiem gospodarczym, gdzie oczwiście znalazły miejsce gołębie zajmowała dużo czasu. Ponadto przybyło obowiązków rodzinnych i zawodowych, a lotowanie gołębiami pocztowymi jest bardzo czasochłonne, więc w 1975 r. wystąpił z PZHGP.

Pozostał przy swoim hobby, przerzucił się na hodowlę gołębi rasowych. Jest duża grupa tych ptaków jak: barwnogłówki, kingi, pawiki, strassery, zakonniczki czy standard. Hodowla w niewielkiej jeszcze wolierze 10 par rozpłodowych, była wspaniałą odskocznią od pracy w kopalni. Będąc w 1989 r. na wystawie Olimpia PZHGP w Katowicach zauroczyły go gołębie kategorii Pocztowy Wystawowy znanych hodowców z Pszczyny, panów Grygla i Piecha, od których kupił kilka młodych ptaków. Jak twierdzi, są to gołębie większe, barwniejsze, mało płochliwe, przyjemniejsze, ....hoduje je dla ich piękna.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Po przejściu na emeryturę rozbudował gołębniki do których przyłączył wolierę dł.8m, szer.5m i wysokości 3,5m.
Podczas półrocznego pobytu u córki w USA (1999), zapoznał się z tamtejszymi hodowcami gołębi rasowych, od których uzyskał kilkanaście jaj, dzięki którym wzmocnił swoją hodowlę. Czasem utrzymywał nawet 22 pary rozpłodowe, dające rocznie około 100 młodych.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

W roku 2001 zapisał się do do Wojewódzkiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych w Katowicach, w którym trzy lata później został wybrany do zarządu. W latach 2004-2008 pełnił funkcję sekretarza, a od roku 2009 zastępcy prezesa, której niedawno się zrzekł. Obecnie jest Honorowym Członkiem WZHGRiDI w Katowicach (pełna nazwa to: Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza).

zobaczzobaczzobacz

Syn pana Romana niestety nie przejął po ojcu zamiłowania do hodowli gołębi. Większe zainteresowania tymi pięknymi ptakami widać w trzecim pokoleniu, szczególnie u wnuczek, ale mieszkających daleko, bo w USA. Podczas pobytu u dziadka w Boguszowicach, nie opuściły żadnego karmienia gołębi.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

W 2006 roku brał udział w ogólnopolskiej wystawie gołębi pocztowych, które odbyły się w hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK). Opuścił halę pół godziny wcześniej przed jej zawaleniem, gdzie zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych, wśród nich wielu jego znajomych.

Satysfakcję panu Romanowi przynosi nie sama hodowla, ale sukcesy w postaci pucharów, dyplomów, nagród jego gołębi na wystawach krajowych i zagranicznych, których zdobył bardzo wiele, co pokazuje poniższy wykaz i załączone zdjęcia.

O sukcesie hodowcy i jego gołębia na wystawie decyduje komisja sędziowska, a jej ocena jest przy tym niebywale skomplikowana. Ptak zbiera punkty m.in. za figurę, postawę, kształt podgardla, za barwę, natężenie i połysk upierzenia, za kształt głowy, dzioba, woskówki nosowe, itd. Gołąb "doskonały" musi zgromadzić 97-100 punktów, "wybitny" - 96. Stu punktowa ocena marzeń w ogóle się nie zdarza. Doskonałość jest kwestią intuicji i doświadczenia hodowcy. Trzeba wyczuć, jakie gołębie sparować, aby młódki były ładniejsze w budowie i kolorach od rodziców.

zobaczzobaczzobacz

Wykaz nagród na Ogólnopolskich i Europejskich Wystawach Gołębi Rasowych – Polski Pocztowy Wystawowy od hodowcy Romana Kuczery

------------------------------------------------------------

Krajowa wystawa gołębi młodych Poznań 2007 r.

Wyróżniony w rasie - 95 pkt.

Wystawa gołębi młodych Kraków 2010 r.

I-vice Młodzieżowy Mistrz Polski w rasie - 381 pkt.

Wystawa gołębi starych w Kielce 2011 r.

Zwycięzca w rasie - 96 pkt.

Wyróżniony w rasie - 96 pkt.

Mistrz Polski w rasie - 381 pkt.

zobaczzobaczzobacz

Wystawa gołębi młodych Gdańsk 2012 r.

Zwycięzca w rasie - 97 pkt.

Młodzieżowy Mistrz Polski w rasie - 383 pkt.

zobaczzobaczzobacz

Europejska Wystawa Lipsk 2012 r.

Europa Champion w rasie - 97 pkt.

II-vice Mistrz Europy w rasie - 380 pkt.

zobaczzobaczzobacz

Wystawa gołębi starych w Kielce 2013 r.

Zwycięzca w rasie - 97 pkt.

Wyróżniony w rasie - 96 pkt.

Mistrz Polski w rasie - 382 pkt.

zobaczzobaczzobacz

Wystawa gołębi starych Kielce 2014 r.

Zwycięzca w rasie - 96 pkt.

Mistrz Polski w rasie - 381 pkt.

Europejska wystawa Praga 2014 r.

Europejski Czempion - 97 pkt.

Europejski Mistrz w rasie - 380 pkt.

zobaczzobaczzobacz

Wystawa gołębi młodych Poznań 2014 r.

Zwycięzca w rasie - 96 pkt.

Wyróżniony w rasie - 95 pkt.

Młodzieżowy Mistrz Polski - 380 pkt.

Wystawa gołębi młodych Szczecin 2015 r.

Zwycięzca w rasie - 96 pkt.

Młodzieżowy Mistrz Polski - 381 pkt.

zobaczzobaczzobacz

Wystawa gołębi starych Kielce 2016 r.

Wyróżniony w rasie - 95 pkt.

Mistrz Polski w rasie - 381 pkt.

zobaczzobaczzobacz

zobacz

Wystawa Krajów Wyszehradzkich w Nitrze 2017 r. /Słowacja/.

Zwycięzca w rasie - 96 pkt.

Wyróżniony w rasie - 95 pkt.

 

 

 

I-sza Śląska Wystawa Międzyzwiązkowa Gołębi, Drobiu i Królików Rasowych EXPO SILESIA 2019

Gołębie stare:                                                             Gołębie młode:

-Zwycięzca w rasie 96 pkt.                                           -Zwycięzca 96 pkt.

-I-sza kolekcja 381 pkt.                                                -I-sza kolekcja 381 pkt.

zobaczzobaczzobacz

Dodatkowo na wystawach klubowych W.Z.H.G.R. i D.I. w Katowicach od roku 2003 do 2020 gołębie p. Romana zdobyły:

Zwycięzca - 23 razy,
I kolekcja - 18 razy,
II kolekcja - 8 razy,
III kolekcja - 12 razy,
oraz brały udział w wystawach związkowych: Skrzyszów, Wilcza, Marklowice, Knurów i Pietrowice Wielkie zdobywając razem 96 pucharów.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

-------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Roman Kuczera 

Rybnik Boguszowice

tel. 666 534 533

-------------------------------------------------------------------------

Filmiki p. Romana na YouTube

Międzyzwiązkowa Wystawa Gołębi Rasowych w Sosnowcu 2019

Karmienie gołębi rozpłodowych 2020

Karmienie gołębi rozpłodowych 2021

Album filmików

Media o p. Romanie

"Pierzasty lek na stres"

Opracował Tadeusz_Gacek - marzec 2021

POWRÓT DO GÓRY