Szyb II - czynny

Szyb II rozpoczęto głębić 25 października 1913 roku. Oddalony był zaledwie 100 m od szybu I. Szyb o średnicy 6,6 m budowano w obudowie murowanej, z wyjątkiem dwóch odcinków o łącznej długości około 100 m, gdzie zastosowano obudowę tubingową.

zobaczzobaczzobacz

W grudniu tego samego roku przystąpiono do przygotowania podszybia na poz 165 m. W maju 1917 r. uzyskano normalne warunki przewietrzania prądem obiegowym na poz. 250 m poprzez wydrążenie upadowej w pokładzie H z poz. 165 m i połączenie jej z szybem I. Do kwietnia 1930 r. szyb pogłębiono do 250 m.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

W latach 1946-49 szyb pogłębiono do poz. 400m. W 1952 roku wymieniono konstrukcję wieży wyciągowej na stalową. Od tego czasu szyb II przestał pełnić funkcję wentylacyjnego, a stał się głównym szybem wydobywczym, dwuprzedziałowym, z dwoma urządzeniami wyciągowymi. Np. przedział południowy obsługuje elektryczna maszyna wyciągowa K-5500, zainstalowana w 1954 r.

Trochę danych o wieży wyciągowej szybu II

Rodzaj wieży: dwuzastrzałowa, stalowa
Rok budowy - 1952
Wykonawca projektu - Huta "Karol" w Wałbrzychu
Wykonawca budowy - "Mostostal"
Wieża obliczona dla maksymalnego obciążenia ruchowego liny nośnej 44341,2 daN, oraz obciążenia awaryjnego 221706 daN. 1daN=1kg

Galeria zdjęć nadszybia, podszybia, maszyny wyciągowej szybu II
wykonanych w 2016 roku przez znanego pasjonata fotografii mgr inż. Sebastiana Michalskiego, za zgodą Dyrekcji Kopalni.