Szyb II - czynny

Szyb II rozpoczęto głębić 25 października 1913 roku. Oddalony był zaledwie 100 m od szybu I. Szyb o średnicy 6,6 m budowano w obudowie murowanej, z wyjątkiem dwóch odcinków o łącznej długości około 100 m, gdzie zastosowano obudowę tubingową.

zobaczzobaczzobacz

W grudniu tego samego roku przystąpiono do przygotowania podszybia na poz 165 m. W maju 1917 r. uzyskano normalne warunki przewietrzania prądem obiegowym na poz. 250 m poprzez wydrążenie upadowej w pokładzie H z poz. 165 m i połączenie jej z szybem I. Do kwietnia 1930 r. szyb pogłębiono do 250 m.

zobaczzobaczzobacz

W latach 1946-51 szyb pogłębiono do poz. 400m. Od tego czasu szyb II przestał pełnić funkcję wentylacyjnego, a stał się głównym szybem wydobywczym, dwuprzedziałowym, z dwoma urządzeniami wyciągowymi.

Galeria zdjęć nadszybia, podszybia, maszyny wyciągowej szybu II
wykonanych w 2016 roku przez znanego pasjonata fotografii mgr inż. Sebastiana Michalskiego, za zgodą Dyrekcji Kopalni.