Brykietownia

Brykietownia przy kopalni "Jankowice", której generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych - Pemug, została uruchomiona 23 października 1968 roku.

zobacz

Była to wówczas największa wytwórnia brykietu w Europie, która miała uzupełnić braki węgli grubych (orzech, kostka) przeznaczonych na deputaty dla górników, hutników, kolejarzy itp. W uroczystości uruchomienia brykietowni uczestniczyli: I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR - Członek Biura Politycznego KC PZPR tow. Edward Gierek, Minister Górnictwa i Energetyki mgr inż. Jan Mitręga, Naczelny Dyrektor Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego mgr inż. Jerzy Kucharczyk, Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej tow. Maksymilian Miłek oraz przedstawiciel Armii Radzieckiej. Musiała to być ważna inwestycja dla ówczesnej władzy ludowej - miesiąc po uruchomieniu produkcji, zakład wizytował Sekretarz KC PZPR tow. Bolesław Jaszczuk.

Technologia brykietowania była bardzo kosztowna - wymagała drogiego lepiszcza (początkowo miano użyć odpady produkcyjne z Petrochemii w Płocku), rozdrobnienia węgla do ziaren grubości poniżej 5mm, ogrzania mieszaniny węgla i lepiszcza do temperatury ponad 80c, a następnie sprasowania w prasach o wysokiej sile nacisku. Prasy te pobierały dużo energii, a także same zużywały się intensywnie i wymagały dużych nakładów remontowych. Już samo suszenie miału węglowego, powodowało emisję spalin i pyłów, na które uskarżali się mieszkańcy okolicznych osiedli.

zobaczzobaczzobaczzobacz

Kierownikiem brykietowni był inż. Edward Kowalski, który przez kilka lat był również nauczycielem przedmiotu zawodowego - przeróbki mechanicznej węgla w Zasadniczej Szkole Górniczej, przy naszej kopalni.
Tylko w latach 1968 - 1978 boguszowicki zakład wyprodukował aż 9 mln ton brykietu. Później z powodów ekonomicznych (brak zbytu) i zapewne ekologicznych, produkcję ograniczono. W końcu w 1990 roku brykietownię zamknięto, a po 6 latach zdemontowano.

zobaczzobaczzobaczzobacz

W latach 80-tych TV Katowice emitowała reportaż "Czarne chmury nad Boguszowicami" ukazujący skutki oddziaływania brykietowni na środowisko i niezadowolenie okolicznej społeczności, podejrzewającej kierownictwo zakładu o celowe wyłączanie energochłonnych, a zatem kosztownych elektrofiltrów kominowych, szczególnie w nocy.

Dzisiaj trudno znaleźć cokolwiek na temat bądż co bądź największej wówczas brykietowni na naszym starym kontynencie.

zobaczzobaczzobaczzobacz

Brykietownia. Brygada młodzieżowa - lata 70/80-te ub. wieku (fot. ze zbiorów St.Rudka)

1969 - Ogólny widok brykietowni, produkującej 1 mln ton brykietu rocznie - (foto ze zbiorów A. Vogel)

Informacje o brykietowni zaczerpnąłem m.in. z "Gazety Jubileuszowej" wydanej w czerwcu 2006 r. na 90-lecie kopalni "Jankowice", opracowanej przez p. Janusza Kuśkę.

Zdjęcia (1,3,4) pobrałem z w/w gazety, pochodzące ze zbiorów p. Adama Vogel

Zdjęcia (2,5,6,7,8,9) pochodzą ze zbiorów rodziny Edwarda Kowalskiego, dostarczone mi przez p. Mieczysława Ochwata.

Zdjęcia (10,11,12) dostarczone przez p. Aleksandra Kurdzieja.

Tadeusz_Gacek  (tedd55) - lipiec 2013

POWRÓT DO GÓRY