Święte Barbary na grubie "Jankowice"

zobaczzobaczzobacz

zobacz

 

 

Obraz przedstawiający Świętą Barbarę wśród górników w podziemiach kopalni. Namalowany farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 1,60 m x 1,20 m. Jego autorem jest były pracownik oddziału szybowego Henryk Benisz, malarz - amator. Obraz został uroczyście poświęcony podczas mszy świętej na cechowni kopalni, którą odprawił proboszcz parafii Boguszowice ks. prałat Edward Tobola w asyście księży okolicznych parafii. Tego dnia - 12.10.1980 roku poświęcono również obraz wiszący na cechowni oraz sztandar "Solidarności".
W latach 1980-2005 obraz wisiał na środkowym pomoście nadszybia # VI. Obecnie znajduje się na podszybiu #8 poziom 400 m.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

4 grudnia 1991 roku – Podczas uroczystego poświęcenia nowego szybu 8, poświęcono również obraz św. Barbary, który obecnie znajduje się na nadszybiu. Poświęcenia dokonał ordynariusz diecezji katowickiej, ks. biskup Damian Zimoń - fot. ze zbiorów kopalni.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

 Prawdopodobnie to najstarszy obraz św. Barbary na naszej grubie. Pochodzi z 1945 roku. Jego wymiary 80x90 cm.,namalowany na zwykłym papierze, kolorowymi kredkami, w rogu inicjały J.S. 1945. Autorem obrazu był jeniec rosyjski, jeden z wielu, którzy dla Niemców pracowali niewolniczo na naszej kopalni, wtedy "Blücher Schächte". Jeniec swój obraz podarował na pamiątkę ówczesnemu kierownikowi robót górniczych Franciszkowi Tomanowi. Obraz znajdował się w jego biurze do czasu walki władzy z kultem religijnym w instytucjach państwowych, po czym przeniesiono go do stacji górniczej, gdzie wisi do teraz.

Opracowano na podstawie Kroniki Kopalnianej - Tadeusz_Gacek (tedd55) - maj 2016.

-------------------------------------------------

POWRÓT DO GÓRY