Historia podsadzania wyrobisk na "Jankowicach"

Lata 1916-1927 - transport piasku wozami ponad wybrany filar, gdzie zamulano go przez dolewanie wody. Piasek pochodził z własnej piaskowni, która znajdowała się 1km od szybów 1 i 2 w kierunku Chwałowic.

Rok 1927 - wywiercenie otworu podsadzkowego I, odległego 1,5km na północny wschód od szybu 1 i 2, który służył do podsadzania wyrobisk w pokładach siodłowych w polu północnym między poziomem 165m a 250m,

Rok 1927 wywiercenie otworu podsadzkowego II, odległego o 1km na południe od szybów 1 i 2, który służył do posadzania wyrobisk w pokładach siodłowych w polu południowym między poziomem 100m a 250m,

Rok 1932 - wywiercenie otworu podsadzkowego przy szybie 3. który służył do podsadzania wyrobisk od przekopu III do granic nadania pomiędzy poziomem 130m a 250m,

Lata 60-te ub. wieku - budowa podsadzkowni przy szybie 3 wraz ze zbiornikami na piasek i kamień oraz rurociągami w szybie.

Rok 1987 - podsadzanie przy użyciu popiołów lotnych na sucho - popiół transportowany był instalacją podsadzkową za pomocą sprężonego powietrza. Wylew rurociągu podsadzkowego wyposażony był w dysze zraszające. Zadaniem dysz było ograniczenie i zminimalizowanie zapylenia, skuteczność takiego zraszania była jednak bardzo niewielka,

Rok 1992 - wprowadzenie do podsadzki hydraulicznej popiołów lotnych z Elektrowni Rybnik i odpadu poflotacyjnego z zakładu przeróbczego do podsadzanie otamowanych wyrobisk korytarzowych oraz kanałów vvyeksploatowanych ścian wraz z chodnikami przyścianowymi, jak i zabierek filarowych.

Ponadto zapoznaj się z:

Opis instalacji podsadzkowej przy szybie 3 (przed modernizacją)
Opis instalacji podsadzkowej przy szybie 3 (po modernizacji)
Procedury stosowane w KWK "Jankowice" związane z wykorzystaniem odpadów w wyrobiskach dołowych
Doświadczenia KWK "Jankowice" w stosowaniu odpadów drobnofrakcyjnych

POWRÓT DO GÓRY