Budynek NOT-u

Budynek kopalniany o potocznej nazwie "not", który taką nazwę przyjął po utworzeniu w nim Klubu Naczelnej Organizacji Technicznej pochodzi z 1915 roku, co potwierdza maszkaron z głową górnika i datą budowy na ścianie frontowej. Prawdopodobnie od samego początku pełnił rolę domu kultury przy kopalni. Tam odbywały się uroczystości i spotkania okolicznościowe, zebrania np. mniejszości niemieckiej, której trzon stanowili urzędnicy kopalniani.

zobaczzobaczzobacz

W latach powojennych, a dokładnie w 1960 roku, uroczyście otwarto Klub Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) z udziałem ministra górnictwa i energetyki mgr inż. Jana Mitręgi i dyrektora kopalni mgr inż. Józefa Żyły.
      Kopalnia organizowała tam gwarki, zabawy barbórkowe i sylwestrowe, ale po otwarciu na Barbórkę 1983 roku nowo wybudowanej Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Jastrzębskiej budynek NOT-u stracił na znaczeniu.

zobaczzobaczzobacz

Pomimo tego kwitło tam życie kulturalno-towarzyskie. W 1984 roku zainaugurowano Spotkania Gwarków Dozoru, powracając tym samym do tradycji górniczych. Rok później utworzono „Teatrzyk Pod Kuflem 1985” pod kierownictwem nadsztygara wentylacji mgr inż. Jerzego Schinohla, późniejszego dyrektora OUG w Rybniku.
      Tak o tamtych latach wspomina dyrektor Schinohl: "Wezwał mnie Hubert Kasperek, dyrektor kopalni i powiedział mi mniej więcej tyle – trzeba coś wymyślić, żeby odsunąć ludzi od picia i dać im w zamian jakąś godziwą rozrywkę. Wymyśl coś a ja to będę wspierał. Wymyśliłem "Teatrzyk . ./. . zaproponowałem wydzielenie z wielkiej sali klubu NOT, odrębnej sali kameralnej, na stu widzów, z profesjonalną sceną, pianinem, nagłośnieniem, oświetleniem, stolikami i krzesłami. Udało się to zrobić bez utraty funkcjonalności klubu NOT, poprzez system lekkich ścian przesuwnych, łatwo zamykających tą przestrzeń i równie łatwo otwierających całą powierzchnię sali. Prace budowlane i montażowe, wykonywane siłami własnymi kopalni, trwały około trzech miesięcy i sala kameralna była gotowa na przyjęcie gości."

zobaczzobaczzobacz

Oprócz teatrzyku, któremu w występach towarzyszył kopalniany zespół muzyczny "Ametyst", na scenie gościli artyści z całego Śląska, a nawet kabaret "Piwnica Pod Baranami" z Krakowa.

zobaczzobaczzobacz

W 1992 roku zaadaptowano piwnice Klubu NOT-u na PUB, które już przedtem były wykorzystywane na kameralne spotkania przy kawie z artystami występującymi dla braci górniczej.

Historia tego wiekowego budynku jest zapewne ciekawsza i obszerniejsza. Goście tej strony informują, że:

- od lat 60-tych ub. wieku na piętrze budynku znajdowała się siedziba dyrekcji Zakładu Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem (ZTKiGK). Potem zakład został przeniesiony do Kłokocina.

- z tyłu budynku otwarto restaurację Evergreen

- od 2000 roku w sali głównej kopalnia przeprowadzała szkolenia/odprawy BHP dla dozoru.

KWK Jankowice w Boguszowicach. Uroczyste otwarcie Klubu NOT -1960 (fot ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
KWK Jankowice w Boguszowicach. Pub w piwnicach Klubu NOT - 1992 (fot. ze zbiorów kopalni)