Szyb VII wydobywczy (skip) - czynny

Szyb 7 powstał o kilkaset metrów dalej, na południe od szybów głównych (I i II). Budowę rozpoczęto 18 lipca 1969, a zakończono w 1976 roku.
Jest to szyb wdechowy o głębokości 634,2m, dwuprzedziałowy, z dwoma urządzeniami wyciągowymi (w sumie 4 skipy po 27 ton każdy). Posiada sztuczne dno na głębokości 471m i średnicę tarczy 7,5m. Urobek ciągnie z poziomu 400m. Posiada wieżę szybową basztową, żelbetową.

 

Widok z ul. Piaskowej w Jankowicach (fot. tedd55 - 2015)
Szyb VII (fot. Radosław Maleszewski - 2016)
Szyb VII (fot. Sebastian Michalski - 2016)
Szyb VII (fot. Sebastian Michalski - 2016)
Nadszybie # VII (fot. Sebastian Michalski - 2016)
Nadszybie # VII (fot. Sebastian Michalski - 2016)
Kabina maszynisty maszyny wyciagowej  (fot. Sebastian Michalski - 2016)
Maszynownia szybu VII (fot. Sebastian Michalski - 2016)
Wieża szybu VII (fot. tedd55 - 2015)

Powyższe zdjęcia z 2016 roku są autorstwa Radosława Maleszewskiego i mgr inż. Sebastiana Michalskiego. Zostały wykonane z polecenia Dyrektora Kopalni mgr inż. Stanisława Konska w celu wykorzystania ich w publikacji na 100 lecie KWK "Jankowice". Na potrzeby mojej strony zdjęcia zostały udostępnione przez mgr inż. Andrzeja Sączka - Kierownika Działu Szkolenia, za co bardzo dziękuję.

Tadek_Gacek (tedd55) - maj 2016

-------------------------------------------------

POWRÓT DO GÓRY