Elektrociepłownia "Jankowice"

 
Elektrociepłownia "Jankowice" została wybudowana w 1917 roku jako Ciepłownia dla zaspokojenia potrzeb powstającej kopalni. Zabudowane ówcześnie kotły parowe zasilały wyciągową maszynę parową. Kotłownia była wielokrotnie modernizowana.
W latach 1951 - 1955 oddano do użytku dwa kotły parowe OPS - 25 o mocy 19,3 MW każdy. W 1969 r. uruchomiono dwa kotły wodne WR-10 o mocy 11,6 MW każdy oraz stację wymienników para/woda o mocy 17,4 MW. W 1972 r. uruchomiono kolejne dwa kotły parowe OR-16 o mocy 12,8 MW każdy dla pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na ciepło m.in. technologiczne. Aktualna wydajność ciepłowni wynosi 87,4 MW. W 1993 r. oddano do eksploatacji nową stację uzdatniania wody kotłowej.
Nieistniejąca już kotłownia (widać tylko komin) przy szybie VI
 
Integralną częścią Ciepłowni "Jankowice" była Kotłownia "Szyb VI" uruchomiona w 1976 r. Pracowały tam cztery kotły WR-5 o mocy 5,8 MW każdy i kocioł WR-2,5 o mocy 2,9 MW.
Ciepłownia "Jankowice" produkuje sprężone powietrze na bazie sprężarek wirowych niskoprężnych: CKD, TK-16, TK-32, TK-33 i tłokowych wysokoprężnych: Z5L50, 5SL3K.
Odrębnym oddziałem Ciepłowni "Jankowice" była także Ciepłownia "Żory" produkująca energię cieplną na potrzeby grzewcze komunalne. Wyposażona w dwa kotły WR-10 o mocy 11,6 MW każdy - uruchomione w 1978 r. i dwa kotły WR-25 o mocy 29 MW każdy - uruchomione w 1981 i 1984 roku.
W 2004 roku zabudowano turbogenerator o mocy 5 MW w związku z czym obiekt zmienił swój charakter, z "Ciepłowni" powstała "Elektrociepłownia".