Nauczyciele ZSG i ZSZ przy KWK "Jankowice"

zobacz

Grono nauczycielskie - 1974/75. Dolny rząd: były dyrektor Paweł Maciejończyk, Teresa Zając, Anna Swoboda, Kornelia Waszecka, ówczesny dyrektor Roman Wyleżuch, Małgorzata Jaszek-Jabłońska, Teresa Araszczuk, sekretarka Alicja Guzy.
Środkowy rząd: Rufin Szulik, Bogdan Żyłka, Ferdynand Sobik, Władysław Dąbek, Rafał Kempny, Alojzy Dronszczyk, Alojzy Karwot, Józef Paprotny.
Górne rzędy: Stanisław Gajda, Andrzej Waszecki - przyszły dyrektor, Maksymilian Kula, Piotr Swoboda, Paweł Sodzawiczny, Jan Sitnikow, Andrzej Mańkowski, Tadeusz Pruszkowski, Kazimierz Wala, Józef Piórecki, Marek Jabłoński, Wincenty Mura, Ryszard Paprotny - przyszły dyrektor, Leonard Kowalski. Autorką zdjęcia jest zapewne pani Halina Fojcik, bo brak jej na nim.  (fot. ze zbiorów pana R. Paprotnego).

Powyższe zdjęcia zostały mi udostępnione przez nauczycieli - panią Halinę Fojcik i pana Maksymiliana Kulę, za co bardzo dziękuję.

Wykaz nauczycieli ZSG KWK Jankowice i ZSZ w Rybniku-Boguszowicach

Bohdan Adamczyk, Kazimierz Adamski, Krystian Alder, Teresa Araszczuk.

Leszek Babik, Wincenty Balicki, Stefania Bekier, Jan Biela, Jan Bielaczek, Bronisław Biskupek, Gerard Blaut, ks. Robert Błotko, Czesław Branny, Maksymilian Brych, ks. Antoni Brzózka, Jan Bujak, Alojzy Burda, Ludwik Burda.

Ewa Caban, Mirosław Cabon, Krystyna Chałupa, Bogdan Chlebicki, Ernest Chwałka, Michał Cieślar, Józef Cieśłok, Marian Cimała, Józef Cycuła, Władysław Czajkowski.

Władysław Dąbek, Władysław Depta, Jerzy Diduch, Czesław Dobras, Józef Drąga, Alojzy Dronszczyk, Paweł Dronszczyk, Zygmunt Dronszczyk, Czesław Drzazga, Antoni Dudek, Zenon Dudek, Bolesław Dyrda, Zdzisław Dyrcz, Alojzy Dziwoki.

Robert Filec, Piotr Ferfecki, Halina Fojcik, Paweł Fojt, Alojzy Fros, Eryk Frysztacki, Mirosław Fyrla, Stanisław Fyrla.

Piotr Gabriel, Wiesław Gacek, Stanisław Gajda, Roman Gawor, Norbert Gembalczyk, Bonifacy Gmur, Henryk Goik, Henryk Goik, Mieczysław Gomolewski, Bogusław Grabiński, Teresa Grodoń, Irena Gucwa, Edward Gutowski.

Alfred Hałas, Tadeusz Hanik, Jerzy Heczko, Paweł Helis, Krzysztof Herman, Władysław Horabik, Florian Hoszek.

Marek Jabłoński, Edward Jadach, Jan Jarczyk, Małgorzata Jaszek, Eryk Jędrzejczyk, Józef Joszko, Alojzy Juraszczyk, Stefan Jureczek.

Teresa Kaczmarczyk, Rafał Kanert, Edward Kania, Roman Kapuściński, Janusz Karwot, Edward Kasiewicz, Rafał Kempny, Adam Kluger, Emil Kłósko, Wiesław Kokoszka, Alojzy Konsek, Jan Kornuta, Krystian Kosiba, Witold Kostka, Hanna Kowalska, Leonard Kowalski, Stefan Kozielski, Tadeusz Krakowczyk, Teofil Krakowczyk, Tadeusz Kryczka, Karol Kubanek, Andrzej Kubliński, Jerzy Kuczek, Zdzisław Kuczma, Aleksandra Kula, Henryk Kula, Jan Kula, Maksymilian Kula, Małgorzata Kunka, Stefan Kusza, Marek Kuśka, Adam Kwiatek, Jan Kwiczała, Bronisław Kwiotek.

Franciszek Lampart, Józef Lebioda, Leon Lerch, Ryszard Leśnikowski, Józef Lindner, Jan Litwin, Jan Lubszczyk, Tadeusz Lusiński.

Piotr Łebski, Erwin Łukaszewski, Bernard Łukoszek, ks. Jacek Łukoszek, Joanna Łunarzewska, Szymon Łutczyk.

Paweł Maciejonczyk, Jan Madej, Stanisław Magiera, Aleksandra Marcak, Ludwik Marek, Alojzy Mandel, Andrzej Mańkowski, Erwin Matula, Franciszek Matuszczyk, Tadeusz Matyjaszek, Hubert Michalski, Bolesław Motyka, Marian Motyka, Wincenty Motyka, Antoni Mrowiec, Henryk Mucha, Wincenty Mura, Paweł Muras,.

Stanisław Nalepa, Piotr Nastula, Paweł Niemiec, Augustyn Nieużyła, Tadeusz Niziołek, Jan Nogły, Edward Nosiadek.

Henryk Obruśnik, Mieczysław Ochwat, Bolesław Ogaza, Tadeusz Ogiński, Antoni Olczak, Eugeniusz Oleś, Henryk Oleś.

Hubert Panczek, Wilhelm Papierok, Józef Paprotny, Ryszard Paprotny, Ernest Pawela, Jan Penkała, Robert Pierchała, Zygmunt Pietrzyk, Józef Piórecki, Władysław Popczyk, Józef Potysz, Tadeusz Pruszkowski, Stefan Przeliorz, Jacek Przewrocki, Wojciech Przybyła, Marian Pulchny.

Wiesław Ratajczyk, Jan Rączka, Jacek Rduch, Stefan Rompalski, Michalina Rusińska, Tadeusz Rychlicki,.

Wioletta Sałacińska, Danuta Senczyna, Bronisław Sierny, Andrzej Sikora, ks. Piotr Sikora, Jan Sitnikow, Leon Słomiany, Jerzy Smyczek, Joachim Smyczek, Eugeniusz Sobczyński, Ferdynand Sobik, Wiktor Sobik, Paweł Sodzawiczny, Józef Sojka, Zygmunt Solich, Jan Steciuk, Henryk Stefanek, Józef Stenclik, Paweł Stoszko, Halina Stoszko, Rudolf Struś, Anna Swoboda, Jerzy Swoboda, Piotr Swoboda, Augustyn Szatka, Brunon Szczepaniak, Ferdynand Szczepaniak, Mirosław Szeliga, Paweł Szendzielorz, Teresa Sznura, Jolanta Szruba, Bernard Szostak, Marian Szostak, Franciszek Szulik, Rufin Szulik, Kazimierz Szuma, Eugeniusz Szymala, Paweł Szymala, Edward Szymała, Teresa Szymik, Henryk Szymura, Antoni Śpiewała.

ks. Andrzej Tatarczyk, Anna Trelenberg, Alojzy Tworuszka.

Jerzy Wacha, Iwona Wala, Kazimierz Wala, Zenon Wałach, Kornelia Waszecka, Andrzej Waszecki, Leon Wawrzyńczyk, Teodor Widriński, Wiesław Wieczorek, Henryk Wilim, Andrzej Wisełka, Antoni Wita, Emil Wita, Wincenty Wita, Henryk Wojtynek, Józef Woryna, Ryszard Woźnica, Piotr Wycisk, Paweł Wyleżuch, Roman Wyleżuch, Krzysztof Wymysło, Marian Wystub.

Zbigniew Zemło, Andrzej Zygmunt, Paweł Żabka.

Dyrektorzy szkoły górniczej

Stanisław Warchał - (1945 - 1946)

Henryk Stefek - (1946 - 1952)

Paweł Maciejończyk - (1952 - 1973) Urodził się w Świerklanach 21 stycznia 1913 r. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tarnowskich Górach. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1934 r. w powiecie tarnogórskim. Po długiej tułaczce wojennej rozpoczął pracę nauczyciela w ZSG w Czerwionce. Po przejściu w 1973 r. na emeryturę nadal utrzymywał kontakty z byłymi uczniami, z których wielu ukończyło szkoły średnie i wyższe uczelnie techniczne. Był nauczycielem powszechnie szanowanym. Poza pracą ściśle zawodową znany był jako zamiłowany turysta. Jego pasją było zbieranie skamielin i okazów geologicznych, które stanowiły atrakcję szkoły. Był także, zwłaszcza po przejściu na emeryturę, aktywnym członkiem ZNP. Zmarł 30 stycznia 2003 roku. Odznaczony został m.in. Złotą Odznaką ZNP, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. z okazji 95-rocznicy ZNP otrzymał Medal za Zasługi dla ZNP.

zobaczzobaczzobacz

zobaczzobaczzobacz

Jan Piechula - (1973 - 1974)

Roman Wyleżuch - (1974 – 1987)

Ryszard Paprotny - (1987 - 1991) Jest szefem przedstawicielstwa Kompanijnego Ośrodka Szkolenia, które ma swoją siedzibę w kopalni "Jankowice". O najwyższy poziom szkoleń w Ośrodku dba 50 pracowników etatowych oraz ponad 320 stałych wykładowców - specjalistów w odpowiednich dziedzinach, związanych z pracą górniczą.Pan Ryszard jest laureatem nagrody im. Haliny Krahelskiej, przyznawanej przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Nagrodę otrzymał podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie w 2013 roku.

Andrzej Waszecki - (1992 - 1998)

Teresa Szymik - (od 1998 - )

Zastępcami dyrektora szkoły byli: Rufin Szulik (1971 – 1985), Bogusław Żyłka (1985 – 1989), Andrzej Waszecki (1989 – 1991), Teresa Szymik (1992 – 1998), Anna Sładek (od 1998).

Kierownikami zajęć praktycznych byli: Alojzy Burda (1946 – 1954), Roman Wyleżuch (1955
– 1974), Józef Paprotny (1974 – 1985), Jerzy Wacha (1985 – 1993), Władysław Horabik (1993 –
1998), Teofil Krakowczyk (od 1998).

Spis nauczycieli Zasadniczej Szkoły Górniczej przy KWK "Jankowice" i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rybniku-Boguszowicach pobrany z monografii "Boguszowice" Mieczysława Kuli.

Zobacz również:

Historia szkoły górniczej przy KWK "Jankowice"

Galeria szkoły

Galeria klasowa

POWRÓT DO GÓRY