Szyb III - czynny

Szyb ten, zwany dawniej "Szybem Ks. Józefa Poniatowskiego", oddalony od szybów głównych o ok.1,5km, wybudowany został na terenie Świerklan Górnych.

Pierwotnie, według starej dokumentacji był to "wciągający szyb powietrzny, prowizoryczny, wydobycie jeden wóz". Później jako szyb wydechowy z jednym urządzeniem wyciągowym, mającym służyć do opuszczania drewna. Podstawowym zadaniem szybu był transport podsadzki płynnej dla partii południowej. Funkcje te pełni do dnia dzisiejszego.

zobaczzobaczzobacz

Dawne przewietrzanie to:
- w przekopie powietrznym poz. 100 m, obok szybu Poniatowskiego znajdował się ssący wentylator "Capella" z napędem elektr. o sprawności 2000m3/min.
- na powierzchni, na wschód od szybu Poniatowskiego były dwa ssące wentylatory systemu "Pelzer" z napędem elektrycznym, połączone równolegle, każdy o wydajności 600m3/min.

zobaczzobaczzobacz

Obecne przewietrzanie:
- przy szybie III 2 wentylatory górnicze głównego przewietrzania typu WPK-3.3 i 1 rezerwowy tego samego typu.

Kalendarium budowy szybu III

11.04.1927 - Rozpoczęcie pogłębiania
25.05.1928 - Rozpoczęcie pogłębiania w szybie zamrożonym
11.01.1929 - Przebicie do poziomu 100 m (do pędzonych przekopów)
28.08.1929 - Przebicie do poziomu 165 m (do pędzonych przekopów), do tej głębokości szyb jest murowany
29.08.1929 - Uruchomienie prowizorycznego urządzenia podsadzki płynnej
09.12.1932 - Uruchomienie ukończonego urządzenia podsadzki płynnej
03.04.1960 - Wyznaczenie środka szybu na poz. 100 m, przeniesienie osi przekopu z poz. 100 m na powierzchnię
19.11.1960 - Stabilizacja osi przy szybie III oraz wyznaczenie osi w budowie maszyny wyciągowej
03.06.1961 - Kontrola ustawienia maszyny wyciągowej
xx.04.1962 - Zamurowanie podszybia na poziomie 165 m
xx.02.1964 - Podszybie poziom 270 m
xx.08.1965 - Podszybie poziom 400 m
xx.11.1965 - Koniec głębienia - stopa szybowa i korek szybowy poniżej poz. 400 m
25.02.1966 - 12.10.1966 - Zbrojenie szybu
06.06.1966 - Ustawienie krzesła szybowego poz. 270 m
27.07.1966 - Ustawienie krzesła szybowego poz. 400 m

zobaczzobaczzobacz

Ostatecznie szyb III zgłębiono go do głębokości 421,3 m. Doprowadzono do niego linię kolejową, służącą do transportu podsadzki. W późniejszych czasach przy szybie powstała stacja odmetanowania, wyposażona w 3 sprężarki Aerzener typ GNB-15,11 (jednostopniowe). Na początku 2012 r. uruchomiono nową stację odmetanowania o zwiększonej ponad dwukrotnie wydajności. Będzie z niej korzystała również kopalnia "Chwałowice". W pobliżu szybu, po drugiej stronie ulicy postały obiekty firmy górniczej "Becker-Warkop", której początek istnienia, 20 lat temu związany był z szybem VI.

--------------------------------------------------------------

W marcu 2016 r. zmodernizowano stację wentylatorów.
"Firma JJA Progress przeprowadziła pracę polegające na modernizacji obwodów sterowania i zasilania napędów pomocniczych wentylatorów głównego przewietrzania kopalni typu WPK-3.3.
Zrealizowano:
• W miejsce starych szaf sterowniczych zabudowano nowe stanowiące system ProgressFAN, a stare wzbudnice elektromechaniczne silników synchronicznych zastąpiono nowoczesnymi wzbudnicami tyrystorowymi ProgressPOWER.
• Pomieszczenie obsługi stacji wentylatorów wyposażono w komputer z panelem dotykowym pozwalającym na podgląd aktualnych parametrów pracy stacji, oraz podgląd danych archiwalnych.
• Dla zasilenia obwodów nN oraz wzbudzenia zastosowano transformatory trójuzwojeniowe, zapewniając w ten sposób pełną rezerwację napięć pomocniczych dla trzech wentylatorów.
• Dodatkowo zabudowano i rozbudowano instalację aparatury kontrolno-pomiarowej realizującej pomiary parametrów szybowych zarówno w systemie ProgressFan jak i pomiaru metodą techniczną za pomocą ciśnieniomierzy różnicowych.
• Zabudowano nową szafę AKPiA, za pomocą której cały system ProgressFan komunikuje się z każdym wentylatorem.
• W stacji wentylatorów został uruchomiany i przetestowany Automat stacji."
źródło: www konsulting.jjaprogress.com

------------------------------------------------------------

W rejonie szybu doszło do tragicznego wydarzenia:

W kwietniu 1957 r. prasa donosiła o tragicznym wypadku w kop. „Jankowice”, w wyniku którego przez uduszenie z braku tlenu zginęli ludzie. W artykule czytamy: „W ub. sobotę – dwa zastępy ratowników zjechały szybem Poniatowski na poziom 110, w celu przeprowadzenia ćwiczeń. W drodze powrotnej zasłabł nagle kierownik zastępu inż. Bernard Rurański z Rybnika. Pozostali ratownicy przyszli mu z pomocą, jednak na skutek braku tlenu zginęli oni również. Są to: Herman Ulman ze Świerklan Górnych, Józef Trzeciok oraz Edward Drynda z Boguszowic”. (źródło: M. Kula - "Boguszowice")

Zapraszam do galerii zdjęć  Szyb III "Poniatowski" - 2012

Tadek_Gacek (tedd55 ) - marzec 2013, aktualizacja maj 2017

Galeria zdjęć szybu III wykonanych w 2016 roku przez pasjonatów fotografii: mgr. inż. Sebastiana Michalskiego i Radosława Maleszewskiego, za zgodą Dyrekcji Kopalni.