Zbrojenie (zabudowa) ściany wydobywczej

 

Zbrojenie ściany – pojęcie związane z uruchomieniem wyrobiska eksploatacyjnego ścianowego. Zbrojenie ściany polega na wprowadzeniu do chodnika lub rozcinki przenośnika zgrzebłowego ścianowego, obudowy zmechanizowanej, wykonaniu odpowiednich połączeń hydraulicznych oraz zamontowaniu maszyn urabiających i środków łączności.
      Tyle o o robotach oddziałów GZL (zbrojenie i likwidacja) podaje wikipedia.

Kto pracuje/pracował na zabudowach to wie, że do prac zbrojeniowych należy także przygotowanie tras odstawy urobku przenośnikami taśmowymi w chodnikach podścianowych oraz transportu materiałów i ludzi w chodnikach nadścianowych.