Jankowice

Kronika działalności kulturalno - rozrywkowej Klubu Seniora KWK „Jankowice” im. Leona Adamczyka - 2020-2023

Rok 2022

    10.01.2022 – Noworoczne zebranie Klubu Seniora z żonami wraz z podaniem szampana, przedstawieniem planu pracy na rok 2022.

    10.02.2022 – Zabawa Karnawałowa na „Strzelnicy”.

Przychodnia górnicza

Przy kopalni Jankowice, na ul. Jastrzębskiej istniał Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej prowadzony przez długie lata przez lek. medycyny, Augustyna Wolnego. Po jego przejściu na emeryturę kierowała kopalnianą służbą zdrowia lek. medycyny Rozalia Ogińska. W 1989 roku wybudowany został dla przychodni górniczej nowoczesny jak na owe czasy budynek, w którym pomieszczono poradnie specjalistyczne i poradnię ogólną. Z dniem 1 września 1998 r. przychodnia została przejęta przez zarząd miasta, który zadecydował o jej sprywatyzowaniu.