opieka

Przychodnia górnicza

Przy kopalni Jankowice, na ul. Jastrzębskiej istniał Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej prowadzony przez długie lata przez lek. medycyny, Augustyna Wolnego. Po jego przejściu na emeryturę kierowała kopalnianą służbą zdrowia lek. medycyny Rozalia Ogińska. W 1989 roku wybudowany został dla przychodni górniczej nowoczesny jak na owe czasy budynek, w którym pomieszczono poradnie specjalistyczne i poradnię ogólną. Z dniem 1 września 1998 r. przychodnia została przejęta przez zarząd miasta, który zadecydował o jej sprywatyzowaniu.